Thracian Antiquity: Technological and Genetic Researches, History and Intangible Cultural Heritage. Collected papers
 

Table of contents

Предговор

Т. Христова, Г. Иванов и кол. Калаят  загадката в бронзовите предмети от некропола при Балей, Видинско

Л. Лещаков, Г. Авдеев и кол. Рентгеноструктурен анализ на калъпи за отливане на бронзови предмети от късната бронзова епоха, намерени в България

В. Танкова, Г. Малчева и кол. Изследване на бронзови археологически предмети от късната бронзова епоха и ранната желязна епоха с лазерно индуцирана плазма (LIBS)

Г. Джебир, М. Петрова и кол. Генетичен анализ на антропологичен материал от могилен некропол при Стамболово, Хасковско

М. Тонкова, П. Пенкова и кол. Технологични характеристики на метални предмети от депозит на майстор занаятчия от тракийското ямно светилище при Малко Тръново, Чирпанско: aрхеология и археометрия

Д. Йорданова, Н. Йорданова и кол. Температури на изпичане на керамични съдове от желязната епоха от скален комплекс Глухите камъни

Г. Нехризов, Г. Авдеев и кол. Сравнителен анализ на пигменти, пигментирани мазилки и строителни материали, използвани при изграждането на тракийски култови съоръжения

К. Калчевска, Ц. Доброволска и кол. Интердисциплинен подход за изследване на музейни експонати

Н. Спасов, Л. Христова и кол. Конете от потъналото праисторическо селище Урдовиза край Китен  между най-древните домашни коне

Н. Спасов, Н. Илиев. Типология на тракийските коне според остеологичния анализ на скелетни останки и изображения от античната епоха

Р. Масуда, Й. Нишита и кол. Генетичен анализ на останки от тракийски коне от археологически обекти

Г. Джебир, И. Янкова и кол. Сравнителен генетичен анализ на съвременни и на диви коне от епохата на неолита и ранната бронзова епоха в българските земи

П. Балабанов. Селищни структури в Древна Тракия през късната желязна епоха

К. Порожанов. Царете на траките одриси в Европейския Югоизток

М. Аврамова. Под знака на Слънцето

В. Фол. Пейзаж и вяра

В. Лозанова. Маската на Борей: Древна Тракия и траките като модел на другостта и другия в староатическия театър

Р. Нейкова. Авлосът  находки, изображения, контекст

В. Атанасова. Тракия и Египет в епохата на елинизма

С. Янакиева. Език и етническа идентичност при траките през римската епоха и Късната античност

А. Чолева, М, Влахова и кол. Следи от тракийския език в българската ономастика

В. Васева. Скалноизсечените обекти в Родопите, отразени в колективните традиционни представи на местното население

В. Ганева. Нишки във времето, или за паметта на местата (Наследството от древността в традиционната и съвременната култура)

Ц. Димитрова. Свещени места и културно наследство във фолклорната култура на Велинград

А. Георгиева. Светилището в Долно Дряново  връзка между светове и култури

В. Васева. Тракийското наследство в района на гр. Сандански като ресурс за развитието на културен туризъм: случаят Склаве

Ц. Димитрова. „Говорещият с животни“  фолклорно-митологични черти в образа на пастира

В. Периклиева, П. Христов. (Ре)конструиране на „древно“ наследство  сблъсък на история, легенди и пророчества

А. Комитска. Пътешествие „назад във времето“ за среща с „кукерите дервиши“

А. Комитска. Чипровският килим: постланият път към Бога

Е. Троева. Реконструкции на тракийското наследство в етнологична перспектива

М. Маринова. Културното наледство на траките в символиката на Тракийски университет, Стара Загора

В. Николов. Провадия-Солницата: сол, хора, крепости и хронология

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 320
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-322-913-0
Creation date 2018
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset