Settlements of the Cruceni-Belegiš culture in Banat
Language: Romanian with an extended summary in English
Original title: Aşezările culturii Cruceni-Belegiš în Banat
Category: 
Bronze Age

 

Table of contents

I. Introducere
I. Introduction

I.1. Cadrul fizico-geografic al Banatului
I.1. Geographical landscape of the Banat

I.2. Paleoclima şI vegetaţia în Epoca bronzului
I.2. Paleoclime and vegetation in the Bronze Age

II. Istoricul cercetărilor şI terminologia culturii Cruceni-Belegiš
II. History of investigations and terminology of the Cruceni-Belegiš culture

II.1. Istoricul cercetărilor arheologice ale culturii Cruceni-Belegiš
II.1. History of the archaeological investigations of the Cruceni-Belegiš culture

II.2. Probleme de terminologie
II.2. Problems of terminology

III. Opinii referitoare la periodizarea Epocii bronzului
III. Opinions concerning the Bronze Age chronological systems

III.1. Sistemele cronologice șI de periodizare a Epocii bronzului
III.1. Chronological systems of periodization of the Bronze Age

III.2. Date privind cronologia absolută a culturii Cruceni-Belegiš
III.2 Data concerning absolute chronology of the Cruceni-Belegiš culture

IV. Cultura Cruceni-Belegiš
IV. Cruceni-Belegiš culture

IV.1. Geneza culturii Cruceni-Belegiš
IV.1. Genesis of the Cruceni-Belegiš culture

IV.2. Evoluţia culturii Cruceni-Belegiš
IV.2. Evolution of the Cruceni-Belegiš culture

IV.3. Periodizarea internă a culturii Cruceni-Belegiš
IV.3. Internal periodization of the Cruceni-Belegiš culture

IV.4. Răspândirea culturii Cruceni-Belegiš
IV.4. Spreading of the Cruceni-Belegiš culture

V. Aşezările culturii Cruceni-Belegiš
V. Settlements of the Cruceni-Belegiš culture

V.1. Tipuri de aşezări
V.1. Types of settlements

V.2. Dispunerea spaţială a aşezărilor şI raportul dintre aşezare șI necropolă
V.2. Spatial arrangement of settlements and the rapport between settlement-necropolis

V.3. Locuinţele caracteristice culturii Cruceni-Belegiš
V.3. The characteristic houses of Cruceni-Belegiš culture

V.4. Cuptoare şI vetre de foc
V.4. Ovens and fireplaces

V.5. Gropi de provizii
V.5. Storage pits

VI. Cercetări arheologice în aşezările Cruceni-Belegiš din Banatul Românesc
VI. Archaeological investigations in the Cruceni-Belegiš settlements from the Romanian Banat

VI.1. Cercetările arheologice de la Corneşti-Iarcuri
VI.1. Archaeological investigations at Corneşti-Iarcuri

VI.2. Cercetările arheologice de la Cruceni–Módosi út
VI.2. Archaeological investigations from Cruceni–Módosi út

VI.3. Cercetările arheologice de salvare de la Deta–Dudărie
VI.3. Archaeological investigations salvare from Deta–Dudărie

VI.4. Cercetările arheologice de la Foeni–Gomila lupului ii
VI.4. Archaeological investiogations from Foeni–Gomila Lupului II

VI.5. Cercetările arheologice de la Giroc-Mescal
VI.5. Archaeological investigations from Giroc-Mescal

VI.6. Cercetările arheologice de la Hodoni-Pustă
VI.6. Archaeological investigations from Hodoni-Pustă

VI.7. Cercetările arheologice de la Peciu Nou-Bociar
VI.7. Archaeological investigations from Peciu Nou–Bociar

VI.8. Cercetările arheologice de la Timişoara-Fratelia
VI.8 Archaeological investigations from Timişoara-Fratelia

VI.9. Cercetările arheologice de la Voiteni-Ciacova  Groapa cu vulpi
VI.9 Archaeological investigations from Voiteni-Ciacova – Groapa cu vulpi

VII. Analiza materialului arheologic descoperit în aşezările Cruceni-Belegiš
VII. Analysis of the archaeological material discovered in the Cruceni-Belegiš settlements

VII.1. Ceramica culturii Cruceni-Belegiš
VII.1 Ceramics of the Cruceni-Belegiš culture

VII.2. Obiectele din metal
VII.2 Metal objects

VII.3. Obiecte din os
VII.3 Bone objects

VII.4. Obiecte din piatră
VII.4 Stone objects

VIII. Contactele culturii Cruceni-Belegiš
VIII. Contacts of the Cruceni-Belegiš culture

VIII.1. Legăturile culturii cruceni-belegiš cu Žuto Brdo-Gârla Mare
VIII.1 Connections of the Cruceni-Belegiš culture to the Žuto Brdo-Gârla Mare culture

VIII.2. Legăturile culturii Cruceni-Belegiš cu cultura Mormintelor tumulare
VIII.2 Connections of the Cruceni-Belegiš culture with the Tumulus Culture (Hügelgräberkultur)

VIII.3. Legăturile culturii cruceni-belegiš cu cultura Câmpurilor de urne (Urnenfelderkultur)
VIII.3 Connections of the Cruceni-Belegiš culture with the Urnfield Culture (Urnenfelderkultur)

XIX. Concluzii
IX. Conclusions

X. Catalogul descoperirilor arheologice atribuite culturii cruceni-belegiš

Settlements of the Cruceni-Belegiš culture in Banat (summary)

XII. Prescurtări periodice

XIII. Prescurtări volume omagiale şI serii

XIV. Bibliografie

XV. Planşe

 

Details
Publisher Editura Mega
Language English
Pages 606
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-606-020-364-3
Creation date 2021
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset