The challenge: Contemporary Bulgarian history: Studies in honor of Prof. Evgenia Kalinova
Предизвикателството: съвременна българска история
Category: Contemporary Bulgarian history
Language: Bulgarian, English

 

Table of contents

За нея

И. Баева. Приятелство, скрепено със съавторство

Р. Христиди. За Жени  моята учителка, приятелка и вдъхновителка!

Модерната българска история  първата й историческа любов

Ц. Сивков. Началото на административното правосъдие в Третата българска държава след приемането на Търновската конституция

С. Живко. Българските електорални регулации в контекста на избирателното право в Европа през последната четвърт на XIX в.

М. Маркова. Аспекти от модернизацията на София: известни и неизвестни играчи

В. Стоянова. Малцинствено-бежанският въпрос в международните договори на България от 1913 г.

В. Колев. Българският окупационен дълг към Антантата след Първата световна война

Н. Кайчев. Преселвания и сдружения на бежанци от Костурско в София

М. Вълков. Коалиционна война, общи ресурси? Експлоатация на сръбските мини и подземни богатства през Първата световна война

Л. Ревякина. Съветската дипломация в борба за България, 19341947 г. Намерения, действия, резултати

В. Станев. Легендата за майор Франк Томпсън

И. Баева. Ограниченият суверинитет като сателитен синдром в модерната българска държава

Съвременната българска история  голямата й историческа любов

Н. Поппетров. Библиотеката на Висшето техническо училище. Първото десетилетие  19421953 г.

В. Тошкова. Щрихи от Студената война с България: 19441947 г.

Л. Огнянов. Разследванията на политическите „престъпления“ в България от Следствения отдел на Държавна сигурност през 19491952 г.

М. Радева. Историята в българското училище 19441989: от „преустройство“ към „социалистическо преустройство“ (илюзии и социална реалност)

Р. Христиди. Политиката на Българската комунистическа партия към религиозните общности в страната (19441989)

И. Марчева. Дарения и дарителски практики през 19441989 г. На примера с БАН

Н. Христова. Има ли българска 1968-а? (половин век по-късно)

Н. Филипова. Български бестселъри: работа на българи с медицинско образование в Либия през 70-те  80-те години на ХХ в.

П. Хаджипетров. Новите идеологеми на властта в полето на културата през 70-те години на ХХ в.

И. Якимова. Тодор Живков и „тактическата алтернатива“ на съветския модел

Н. Жечкова. Завръщащи се  мотиви за обратна миграция на българските турци в началото на 90-те години на ХХ в.

О. Герджиков. Възкресяването на българското търговско право

Й. Баев. Организационно преустройство на българското военно разузнаване в преходния период (19902000)

А. Кочанкова. Министерството на правосъдието и неговите архиви (18791944). Институции, исторически контекст, документално наследство

E. Kandilarov. China, CEEC and Bulgaria relations: From the reforms of Deng Xiaoping to the Belt and Road Iniative of Xi Jinping

Колегите от други сфери

Д. Маджаров. Преход от взаимен към пазарен обмен и парична търговия при прединдустриалните общества

Р. Ташева. Последната криза на френската абсолютна монархия

И. Първев. Един австрийски поглед върху България и българите от средата на XIX в.

Л. Илиеа. Хосе Енрике Родо и нашата Америка

Г. Алексиева. Перонизмът срещу САЩ (19431951)

Н. Кривокапов. Куба и аграрните промени от началото на 60-те години на ХХ в.

И. Григорова. Френската политика за културно отваряне на източноевропейските страни след Съвещанието за сигурност и сътръдничество в Европа

Д. Григорова. Сибирскат идентичност или сибирска рускост?

Б. Митева. Конфликтът качигуми-макегуми: раздор и терор сред японската общност в Бразилия след края на Втората световна война

В. Тепавичаров. Миналото, човешката памет и идентичност (четиво за историци и етнолози)

C. Guttstadt. Rescue or rejection: Turkey’s policies towards Jews during the Holocaust

Y. Christidis. Public perceptions and official responses to the Macedonian question in Greece, 19912008

От нея

Интервю с проф. д-р Евгения Калинова: „Историята не е за продан и не е за развлечение!“

Историкът-преподавател Евгения Калинова

Библиография на проф. Евгения Калинова

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 624
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4957-0
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset