On the Borders of Sociology
Category: Social sciences
Language: Bulgarian

 

Table of contents

За делото на социолога

Психиатрична експертиза и девиантно поведение: към археологията на съдебномедицинската власт

Биополитика и човешки права: към генеалогията на проблема за евтаназията 

Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта

Право и психиатрия: относно проблема за формите на медикализация на престъплението

Наказание и революционна необходимост: „да унищожим враговете на народа“

Постоянен надзор и инфранаказателност: „да изолираме бившите хора“

Наказателна профилактика и мерки за сигурност: „да превъзпитаме неустойчивите елементи“

Биополитика и суверенност: към въпроса за границите на юридическата рационалност

Наказания и инфранаказателност или за социалистическата икономия на репресията

Мястото на наказанието „лишаване от права“ в българското законодателство

Господството на закона срещу властта на правосъдието: бележки върху един казус от най-новата история на българското право

„Извънредният“ случай: една легална династия на политическото престъпление в България

„Чужденецът“: една радикална метаморфоза (бележки върху фигурата на бежанеца през ХХ в.)

Малцинство: социално деконструиране и физическо унищожаване

Тялото на лагериста: живот по границите на смъртта

Социалното инженерство: социологически ключ за разбиране на (българския) комунизъм

Социологически опит върху понятието „опасен рецидив“ или как е възможен патологичният престъпник

Бежанецът: социална траектория през конститутивните фигури на чуждостта

Непогребваемото тяло или за съпротивата срещу смъртоносната власт 

Социалната (не)съизмеримост между тоталитарна и антидемократична пропаганда

Стигматизираната девиантност или как се конструира множествена изключеност

За разлагането на понятието „опасност“ или как се създава и управлява един „риск“

Ценността на човешкия живот и смъртното наказание

Как се упражнява наказателната власт в българското общество: социологическа диагноза

Психиатрична експертиза и криминална стигма: за властовите функции на съвременната медицина

Комунизъм и социална опасност: една действителна генеалогия на българския случай

Извънредното положение: „човекът извън закона“ и „правото да се убива“

Народният съд: революционен трибунал за извънредно насилие под легитимацията на правна наказуемост

Комунизъм и социална защита: към археологията на тоталитарната сигурност

Държавната граница на НРБ: извънредна територия за концентрирана наказателна намеса

Война и геноцид: към генеалогията на съвременния расизъм

Библиография

Нормативни актове

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 692
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-233-272-3
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset