Silent lyric in Bulgarian literature
Edited by Plamen Doinov and Ivan Stankov. Language: Bulgarian

 

    Proceedings of a conference Silent lyric: From discrimination to canonization, 2425 April 2015, organized by the ”New Bulgaristics“ department at New Bulgarian University and ”Bulgarian literature“ department at Veliko Turnovo University ”St. st. Cyril and Methodius“.

 

Table of contents

Думи на съставителите

Понятието, явлението, поколението

Г. Кръстева. „Тихата лирика“  контексти и генеалогия на понятието

Пл. Дойнов. Политика на тишината

Ив. Станков. Поетът и тишината

Разриви и наследства

М. Неделчев. „Тихата лирика“ срещу идеологизирането гръмогласие: различни гласове, различни аудитории  търсени и намирани

Пл. Дойнов, Тихата лирика  контекст, генеалогии, наследства. Колективният език

А. Велкова-Гайдаржиева. Един от бащите, или Златистоесенната мъдрост на П.Алипиевата „Лирика“

Контексти на 70-те години

А. Алипиева. Звуци и пространства в българската лирика от 70-те години на ХХ век

М. Ангелова. Поетическо земеописание на България. За „Макове“, „Стръкове“, „Високата вълна“ и тихата лирика

Н. Димитров. Емотивно-етични аспекти от поетиката на т.нар. „тихи лирици“

П. Стефанов. Преди тринайстата заповед. Поглед към поезията за деца от 70-те и 80-те години на ХХ век в контекста на т.нар. тиха лирика

Биографични траектории и творческии решения

Й. Ефтимов. Всекидневието срещу величествената заря: Вариации на идеята на Иван Цанев за историята

М. Панова. Говорът на мълчанието в книгата „Стихове и междустишия“ на Иван Цанев

М. Фадел. „Тиха лирика“ и сантименталност: Калин Донков

А. Димчева. Почерк от вкаменени викове: Калин Донков  материя от граничности

И. Димитрова. Утробните гласове на отсъстващото време. Поетическият дебют на Калина Ковачева „Трябва да те има“ от 1970 г.

С. Василев. Край бреговете на тишината и мълчанието. Молитвените диалози на Калина Ковачева

Р. Русев. Художествен текст и авторско съзнание в поезията на Владимир Попов

Ив. Станков. Жегата като състояние на света: Борис Христов

Д. Михайлов. „Смъртни петна“  средищната книга на Борис Христов

Ал. Христов. Стихотворението „Огнища“ на Андрей Анреев: текст и контекст

А. Костадинова. „Морето – намекът за свобода“: граничността в поезията на Паруш Парушев

„Тихата лирика“ в българската литература

 

Details
Publisher Queen Mab Publishing
Language Bulgarian
Pages 388
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-533-147-3
Creation date 2015
Size 14 х 22 cm
Citation
Citation Дойнов, Пламен, Иван Станков. "Тихата лирика" в българската литература. София: Кралица Маб, 2015.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset