Freedom and Security: Reflections and essays in the context of the transition
Author: Pavel Angelov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Глава първа. Икономически отношения и свобода

1. Икономическа свобода

2. Индексът за икономическа свобода

Глава втора. Икономически отношения и свобода между труда и капитала

1. Икономическите отношения и свободата между труда и капитала като предпоставка за анализ на капитализма

2. Икономически доктрини

Глава трета. Обществено-икономическият преход в България след 1989 г.

1. Понятие за прехода

2. Подходи за анализ на икономическия преход

Глава четвърта. Обществено-икономически контекст на прехода

1. Модерност и преходът

2. Глобализацията и преходът

Глава пета. Човешката сигурност в контекста на икономическите отношения и средата за сигурност

1. Икономически отношения и икономическа сигурност

2. Човешка сигурност, здравеопазване и образование

3. Човешката сигурност в контекста на средата за сигурност

Библиография

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian
Pages 352
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0201-4
Creation date 2018
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset