The fairs in the Bulgarian lands in second half of the 19th centry: Centres of external and internal trade
Language: Bulgarian
 
 
Table of contents 

Въведение

Панаирите по света. Кратък исторически преглед

Първа част. Панаирите по българските земи до Освобождението

Възникване и развитие на панаирите

Характерни особености на панаирите

Панаирни градове по българските земи

Втора част. Организация на панаирите по българските земи

Ред за откриване на панаирите

Организация и обслужване на панаирното място

Охрана на панаирите

Финансова и данъчна регламентация на панаирите

Мита и такси

Цени, пари, валутни курсове

Правна регламентация на панаирите

Стоки, продавани на панаирите

Местни и чужди търговци на панаирите

Трета част. Международни изложения и българското участие в тях

Международни излюжения

Организация и участие на световни изложения

Събиране, одобряване и оценка на експонати по места

Финансово обезпечаване на участието в международно изложение

Заключение

Приложения

Календар на панаирите по българските земи

Календар на панаирите по българските земи според салнамета от 18461876

Анотации на османотурски документи

Карта на панаирите по българските земи

Библиография

ИндексПанаирите по българските земи през втората половина на XIX век

 

Details
Publisher St. St. Cyril and Methodius National Library
Language Bulgarian
Pages 314
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-523-137-7
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset