Our fellow countrymen in Greece: Living amongst Pomaks in Western Thrace
Language: Bulgarian with a summary in Engilsh

 

Table of contents

Защо точно помаците в Гърция

Из Ксантийско: „Майцина дума болгарско“

Златоград: „Хас наши са в Шеина“

Врит в скеча помаци

Старото Ксанти

Беломорска България

Скеча, нашенското кафене

6 май, Едрелес на лъджата

Баки: „Майцина дума болгарско“

Из Гюмюрджина: турци, които говорят „помацки“

„Врит чембер, врит помаци“

Траки, потомци на древните гърци

 Ясмос, овчарят Мюмюн: „Бела сам бела юначе“

Айше: „Виж колко имаш назар!“

Част от мюсюлманското малцинство

„Учем со помацко“

Лисицата и майката

Органи: турцизацията

Мехмет Еминоглу: ябълка, разделена на две

Нашенка от Гонико

Из Еврос: сред помаците къзълбаши/алиани

Теккето „Сейид али султан къзъл дели“

Нашенци в теккето

Врит помаци

Бабалар: „Крифконо фесче видиш ли, ага го носям галиш ли“

Дядо Юсеин пее

Песните: от зурнаджията Варган от Еврос до Емине от Скеча

Врит балкани чалга

Теккето в Руса: „Врит мъж, жена аднакво“

Среща с нашенци от Миртиски в Сидиро: „помацки знам от дядо“

Казълбашите в Руса (Рушанлар)

На панариа „Сечек“

„Турци и помаци врит адно станали“

Нощ в „Мейдан еви“

Легенда за „Сечек“

Горно Юруци  Хибильово: в очакване на Шенген

„Врит на турско“

„Га беше дошло булгарата в Органи“

Загалиса, 1000 годинн любов на Зенифа

Отново из Скеча: „не е добре на идиш на Туркия от мучки години“

Певицата Емине – между традицията и модерността

У семейство Имам. Драмата на Фазилет

Ахмет Имам: загубихме си песните. Ако България ни драгова, да ни помогне

Из ксантийските села

В Теотоо

Инат не бели каша

Стара Преказнеца

Като в Южен Тирол

Приложение

Помаци в област Ксанти

Помаци в област Родопи

Помаци в област Еврос

Summary

Нашите в Гърция. Сред помаците в Западна Тракия

Details
Publisher NIB-A-Konsult
Language Bulgarian with a summary in Engilsh
Pages 360
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-451-031-2
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset