Beyond the Temple: New Religious Movements in Dialogue with the Earthly World
Отвъд предела на храма. ​Новите религиозни движения в диалог със земния свят
Language: Bulgarian, English. Category: Theology

 

   This book searches for lost gods, observes lunar sorceries, visits diabolical mansions, and converses with unseen monsters in an attempt to understand what religious varieties populate today's world. Zornitsa Petrova has a PhD in cultural studies, she is a translator and a lecturer in the Department of "History and Theory of Culture" of the Sofia University "St. Kliment Ohridski". Petrova's research interests are in theory of religions, new religious movements and popular culture studies.

 

Table of contents

Предговор

ПЪРВА ГЛАВА. Същност и значение на религията

ВТОРА ГЛАВА. Религията в живота на хората и обществото

ТРЕТА ГЛАВА. Видове класификации на религиите

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Географският подход при изучаването и класифицирането на религиите

ПЕТА ГЛАВА. Религиите и религиозните общности в Европа

5.1. Религиозните вярвания на древните европейски народи

5.1.1. Древните гърци

5.1.2. Римската империя

5.1.3. Келтите

5.1.4. Германите

5.1.5. Славяните

5.1.6. Траките

5.1.7. Прабългарите

5.1.8. Балтите

5.1.9. Фините

5.2. Разпространение на християнството в Европа до Великата схизма (1054)

5.3. Разпределение на религиозното влияние в Европа между Римокатолическата и Източноправославната църква след 1054 г.

5.4. Ролята на Реформацията за появата и разпространението на протестантството

5.5. Общото и различното между основните вероизповедания в християнството

5.5.1. Общото между православни, католици и протестанти

5.5.2. Общото между православни и католици

5.5.3. Различия на протестантите от православните и католиците

5.5.4. Различия на католиците и протестантите от православните

5.5.5. Различия на католиците от православните и протестантите

5.6. Светите места на християнството в Европа

5.7. Разпространение на християнските вероизповедания и техните общности в Европа

5.8. Други религии и религиозни общности в Европа

5.9. Бъдещето на религиозните общности в Европа

ШЕСТА ГЛАВА. Религиите и религиозните общности в Азия

6.1. Религии и религиозни вярвания в Южна Азия

6.1.1. Индуизъм

6.1.2. Джайнизъм

6.1.3. Сикхизъм

6.1.4. Будизъм

6.1.5. Други религии в Южна Азия (ислям, зороастризъм, християнство)

6.2. Религии и религиозни вярвания в Източна Азия – китайски религии

6.2.1. Конфуцианство

6.2.2. Даоизъм

6.2.3. Китайски будизъм

6.2.4. Тибетски будизъм (ламаизъм)

6.3. Религиите в Япония

6.3.1. Шинтоизъм

6.3.2. Японски будизъм

6.4. Други религии в Източна Азия (християнство, ислям, шаманизъм)

6.5. Религиите и религиозните вярвания в Югоизточна Азия

6.5.1. Индуизъм и будизъм

6.5.2. Китайски религии

6.5.3. Християнство, ислям, каодаизъм

6.6. Религии и религиозни вярвания в Северна Азия

6.6.1. Сибирски шаманизъм

6.6.2. Ламаизъм

6.6.3. Източно православие

6.6.4. Ислям

6.7. Религиите и религиозните вярвания в Югозападна Азия

6.7.1. Религиозните вярвания на Арабския полуостров до появата на исляма

6.7.2. Утвърждаване на хегемонията на исляма в Югозападна Азия и други части на света

6.7.3. Основни направления в исляма

6.7.4. Ритуални задължения на мюсюлманите

6.7.5. Мюсюлмански светини в Югозападна Азия

6.8. Религиите и религиозните вярвания в Централна Азия

6.8.1. Религиозните вярвания в древността

6.8.2. Налагането на исляма след арабската експанзия през Средновековието

6.8.3. Влиянието на Русия и Съветския съюз върху религиозната ориентация на Централна Азия

6.8.4. Религиозни центрове на територията на Централна Азия

6.9. Религиите и религиозните вярвания в Западна Азия

6.9.1. Религиозните вярвания в древна Месопотамия

6.9.2. Зараждането на монотеизма. Юдаизъм

6.9.3. Ролята на традициите в юдаизма

6.9.4. Свещени места за юдаизма в Близкия изток

6.9.5. Появата на християнството

6.9.6. Християнските църкви в Западна Азия

6.9.7. Светите места за християнството в Западна Азия

6.9.8. Арабската експанзия и установяването на исляма в Западна Азия (VII–XI век)

6.9.9. Тюрките в Багдадския халифат

6.9.10. Кръстоносните походи в Близкия изток (1096–1291)

6.9.11. Монголските нашествия в Западна Азия

6.9.12. Ролята на Османската империя в утвърждаването на исляма

6.9.13. Ислямски светини в Западна Азия

6.9.14. Други религиозни вярвания и общности в Западна Азия

СЕДМА ГЛАВА. Религиите и религиозните общности в Африка

7.1. Обща характеристика и подялба на религиите в Африка

7.2. Древните религии в Северна Африка

7.2.1. Древен Египет

7.2.2. Картаген

7.3. Традиционни религиозни вярвания в Субсахарска Африка

7.3.1. Религията зулу

7.3.2. Религията йоруба

7.3.3. Религиозните вярвания на догоните

7.3.4. Религията мбути

7.3.5. Традиционни африкански светилища

7.4. Разпространение и особености на християнството в Африка

7.4.1. Коптите в Египет и тяхната православна църква

7.4.2. Православните църкви в Етиопия и Еритрея

7.4.3. Християнството на юг от Сахара

7.5. Мюсюлманската религия в Африка от Средновековието до днес

7.5.1. Разпространение и укрепване на ислямското присъствие в Африка

7.5.2. Мюсюлмански движения и учения в Африка

7.6. Юдаизмът в Африка

7.7. Религиозният синкретизъм в Африка

7.8. Новите религиозни движения в Африка

7.8.1. Църквата на Исайя Шембе

7.8.2. Църквата на Симон Кимбангу

7.8.3. Нови религиозни учения на основата на католицизма

7.8.4. Други религиозни учения

7.8.5. Африканските корени на растафарианството

7.8.6. Бъдещето на новите религиозни движения в Африка

Използвана литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 214
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5792-6
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset