Ottoman socioeconomic history (Selected works, vol. 5)
Author: Vera Mutafchieva. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Аграрните отношения в Османската империя през XVXVI в.

Тимарът

Мирийските земи

За произхода на тимара 

За военната организация на османците през XIVXV в.

Създаване и ранно развитие на тимара 

Утвърждаване на тимара като система 

Структура на тимара и видове тимари

Регистрация на тимара

Формални положения по тимара 

Същност на тимара 

Размер на тимара 

Обекти и състав на тимара

Практика по прехвърляне на тимара 

Правомощия на спахията

Социална същност и състав на спахийството

Експлоатация на тимара 

Мюлкът и вакъфът

„Истински“ и „неистински“ мюлк

Мюлкът и вакъфът в доосманските общества 

Институцията „маликяне-дивани“

Правен статус на мюлка в Османската империя

Темликнаме (мюлкнаме), синурнаме (худуднаме), мукарернаме

Наследяване на поземлените мюлкове

Покупко-продажба на поземлените мюлкове

Мюлк-сахибите

Вакъфът

Място на вакъфа в аграрната структура на Османската империя

Теософско-правно определение на вакъфа 

Цел на вакъфа 

Управление на вакъфа 

„Евлятлък“  вакъфът и потомственият тевлиет

Обекти и размери на поземлените мюлкове и вакъфи

Форми на експлоатация на раята в мюлковите и вакъфски земи

Други форми на експлоатация на населението в мюлковете и вакъфите

За „вечността“ на мюлка и вакъфа

Ролята на централната власт в образуването на поземления мюлк и вакъф

Намеса на централната власт в праворазпореждането на мюлковите и вакъфските владетели

Фискална намеса на централната власт в мюлковете и вакъфите

Бил ли вакъфът неотчуждаем?

Отменянето на мюлковото и вакъфско земевладение по времето на Мехмед II

Тенденции в развитието на мюлковото и вакъфско земевладение

Селско земевладение и феодална рента

Категоризация на експлоатираното селско население

Рая

Форми на зависимост на раята

Раетският чивлик

Правомощия на райета върху чифлика му

Тапията

Наследяване на раетския чифлик

Прехвърляне на правото на владение върху раетския чифлик

Общи принципи на феодалното облагане в Османската империя

Класификация на феодалната рента 

Отработъчна феодална рента, присвоявана от феодалите

Продуктова феодална рента, присвоявана от феодалите

Парична рента, присвоявана от феодала

Рентата, присвоявана от фиска 

Обработъчни форми на рентата, присвоявана от фиска

Продуктова рента, присвоявана от фиска

Парична рента, присвоявана от фиска

Някои общи положения, свързани с феодалната рента в Османската империя през XVXVI в. 

За положението на българското селячество през XVXVI в.

Някои общи изводи

Литература

Details
Publisher Zhanet-45
Language Bulgarian
Pages 744
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-491-506-3
Creation date 2009
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset