About the Naked Brazilian Indian: Premising on the Nudity of the Brazilian Indian as a Manipulative Technique of the Portuguese Colonization Policy in Brazil during the 16th Century (According to Portuguese Witness Informative Texts from the 16th Century)
Original title: Относно голия бразилски индианец. Позоваването на голотата на бразилския индианец като манипулативна техника на португалската колонизаторска политика в Бразилия през XVI век
Category: Early Modern History
Language: Bulgarian

 

   The object of study is the naked Brazilian Indian a controversial image presented to Europe by Portuguese sailors who reflected the early colonization process in a way that corresponded to their perceptions and interpretations. In the descriptions of the appearance of the native of the new lands, manipulative techniques are often found, which are the main subject of analysis.

 

Table of contents

Предварителни бележки

Увод

1. Езикът израз на култура

2. Същност на изследването, избор на темата и актуалност на подхода към нея

3. Очаквани резултати

4. Фактическа ситуация, пишещи и текстове. Открояване на научния проблем

5. Обект на изследването. Цел и задачи

6. Методология

7. Корпус и езиков материал

8. Структура

Първа част

Първа глава. Панорама на епохата

1. „Бразилската история се изгражда посредством документи“

2. Откриването на Бразилия

3. Португалска териториална и културна експанзия

Втора глава. Същност и описание на разглежданите документи – тяхната роля, авторство, цели и подходи

1. Многостранната роля на португалските информативни текстове, свързани с откриването и опознаването на „Бразилската земя“

2. Видове португалски (и някои непортугалски) информативни текстове от ХVІ век

2.1. Светски информативни текстове

2.1.1. Бразилецът от „Писмото на Перо Ваш де Каминя до крал дон Мануел І“ (А Carta de Pero Vaz de Caminha a el-rei D. Manuel І, 1500)

2.1.2. „Писмото на Мещре Жоао“ (A Carta do Mestre João, 1500)

2.1.3. „Съобщение от анонимния моряк“ (Relação do Piloto Anónimo, 1500)

2.1.4. „Дневник на плаването“ от Перо Лопеш де Соуза (Diário de Navegação de Pero Lopes de Sousa, escrivão do primeiro grupo colonizador, 15301532)

2.1.5. Перо де Магаляйш Гандаво и представата за бразилския индианец седем десетилетия след първата среща

2.1.6. Габриел Соареш де Соуза и представата за бразилския туземец от последните десетилетия на ХVІ век в „Описателен трактат за Бразилия от 1587 г.“ (Tratado Descritivo do Brasil em 1587 de Gabriel Soares de Sousa)

2.1.7. Непортугалски автори

2.1.8. Случаят „Колумб“

2.2. Мисионерски информативни текстове

2.2.1. Влиянието на португалските мисии и мисионери в Бразилия през ХVI век

2.2.2. Отец Мануел да Нобрега и отец Жозе де Аншиета знакови фигури на мисионерското дело в Бразилия през първия век на катехизацията

3. Основни акценти при интерпретиране на голотата на индианеца

Втора част

Първа глава. Езиково експлоатиране на голотата на бразилските индианци в португалските свидетелски информативни текстове от ХVІ век. Предпоставки и подход

1. Голотата на бразилския индианец в контекста на португалските колонизаторски мисии

2. Адресатите на португалските свидетелски документи през ХVІ век

3. Езикът на свидетелските информативни текстове от ХVІ век

3.1. Неутрална лексика, свързана с голотата

3.2. Емоционално-експресивна и образна лексика

3.3. Неологизми

3.4. Изразни средства и стилови похвати

3.5. Фрагменти с дескриптивна и оценъчна функция

Втора глава. Езиковата манипулация в португалската информативна документалистика от ХVІ век

1. Аргументация. От аргументация към манипулация. Аргументацията като средство за манипулация в португалските информативни документи за Бразилия от ХVІ век

2. Езикова манипулация

2.1. Манипулация, истина, лъжа, демагогия

2.2. Езикова манипулация, доверие, убеждаване. „Рекламата“ на Новия свят

3. Манипулацията като информационно въздействие с помощта на убеждаващата аргументация

4. Езиково манипулиране на голотата на бразилския индианец в португалските свидетелски информативни текстове от ХVІ век

4.1. Фрагмент от езиковата картина на Новия свят, изградена посредством информативната документалистика от ХVІ век припокриване, наслагване и промяна на манипулираните картини на света, създадени от различните автори

4.2. Динамиката на езиково манипулирания образ на голия бразилски индианец от ХVІ век – доказателство за влиянието на езиковата картина върху концептуалната картина на света

Заключение

Приложение 1. Исторически и геополитически контекст по време на откриването на Бразилия

Приложение 2. Облекло и голота културно-исторически данни и португалски контекст

1. Културно-историческо значение и символика на голотата

2. Португалското облекло през ХV и ХVІ век. Законодателство, уреждащо облеклото в Португалия през ХV и ХVІ век

Литература

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 200
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-619-245-132-5
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset