Domestic slavery and servitude in Ottoman Rumelia
Домашното робство и робовладение в Османска Румелия
Category: Balkan historyOttoman Period
Language: Bulgarian

 

   Where did the people who were slaves during Ottoman times from today's Bulgaria come from? Was the Bulgarian presence in the slave communities really massive and constant? Were Muslims enslaved and, on the other hand, were all enslaved Christians converted to Islam? What do historical sources say about the status of the various categories of domestic slaves? What forms did slave resistance take? When from the 19th century onwards in the Bulgarian public speaking the metaphor of "slavery" began to be imposed as a designation of the entire Ottoman period of our national history?
   The book offers answers to these questions based on a wide range of research and sources of various genres and origins, and an important place among them is given to the Ottoman archival documents.

 

Table of contents

Предговор

Въведение. Робството в ислямския свят в предосманската епоха и формирането на шериатската робска парадигма

Глава първа. Заробването и заробваните

1. Източници на роби и методи на заробване по време на османското завоевание и утвърждаване на Балканите

2. Динамика в етническия състав на домашните роби и методи на заробване по време на т.нар. Pax Ottomana

3. Роби и зимми

Глава втора. Претопяване в османския „котел“: робската интеграция в Румелия през XVXVIII в. като индивидуален процес (етапи и механизми)

1. Преходът от света на свободните в света на вещите

2. В света на „говорещите вещи“, с поглед към света на свободните хора. Гранични статуси между робство и свобода

3. Отново свободни: продължаващата интеграция на освободените роби

4. Свободата като благословия или като пролятие: няколко робски казуса от София през 70-те години на XVII век

Глава трета. Жертви, бегълци, престъпници: неинтегрирани роби до средата на XVIII в.

1. Робите като обект на господарски произвол – нормативни положени и реалност

2. Робските бягства: подбуди, „логистика“, последици

3. Престъпността сред робите

Глава четвърта. Особеният случай на робите „арапи“

1. Чернокожите в ислямскатасредновековна традиция

2. Статут, организация и географско разпределение на тъмнокожите роби в Османската империя и на Балканите  някои общи сведения

3. Тъмнокожите роби в българските провинции на Османската империя

4. Образът на чернокожите в очите на българите от Османската епоха

Глава пета. Румелийските робовладетелци през XVIXVIII в. (въз основа на примера на Османска София)

1. Социално-религиозен състав

2. Господарски „стратегии“

Глава шеста. Вътрешни и външни робски паралели

1. Бележки върху немюсюлманското робовладение в Румелия

2. Робство и робовладение в европейския късносредновековен и ранномодерен свят; робите православни и мюсюлмани в Християнска Европа

Епилог. Робството и робският дискурс в румелийското/българското пространство през втората половина на XVIIIXIX в.

1. Залезът на робството в Османската империя: външен натиска и вътрешни импулси

2. Българският „прочит“ на робството през призмата на възрожденския печат

3. Робството като (политическа) метафора

4. Конвергенцията на двете „турски робства“

Библиография

Съкращения

 

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 444
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-176-195-1
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset