Table of contents

Numismatica

М. Доткова. Находки с римски републикански денари от Нумизматичния фонд на Софийския археологически музей
M. Dotkova. Roman Republican Denarii in the Numismatic Depot of the Sofia Museum of Archaeology (summary)

И. Λазаренко. Монетосеченето на Одесос през ранния Принципат (края на I в. пр.Хр. - I в. сл.Хр.)
I. Lazarenko. Coinage of Odessos during the Early Principate (Late 1st с. ВС – AD 1st c.) (summary)

М. Минкова. Монетната циркулация в Карасура през античността и средновековието
M. Minkova. Coin circulation in Karasura during the Antiquity and the Middle Ages (summary)

С. Михайлов. Монети от археологическото проучване на крепостта при село Изворово, Хасковска област (2007-2008)
S. Mihailov. Coins Found during the Archaeological Research in Izvorovo, Haskovo Region (2007-2008) (summary)

П. Георгиев. Изгубеното монетно съкровище от района на Варна и неговото историко-археологическо значение
P. Georgiev. Lost Coin Hoard from the Region of Varna and its Historical and Archaeological Significance (summary)

В. Пенчев. Фолис на византийския император Никифор I Геник със сина му Ставраки, намерен при археологическите разкопки в Силистра
V. Penchev. Follis of the Byzantine Emperor Nicephorus I Genik with his Son Staurakis Found during the Archaeological Research in Silistra (summary)

В. Пенчев. Колективна находка от билонови скифати от XII-XIII в., намерена в землището на село Цървище, Кюстендилско
V. Penchev. Hoard of Billon Scyphati from 12th—13th c. found in the Area of Tsarvishte, Kyustendil Region (summary)

С. Авдев. Находките с билонови монета на цар Йоан Асен II (1218-1241)
S. Avdev. Finds of Billon Coins of Tsar Ivan Assen II (1218-1241) (summary)

Г. Дзанев. Колективна находка от сребърни монети (XIII-XIV в.) от с. Кривня, Русенско
G. Dzanev. Hoard of Silver Coins from 13th—14th c. from Krivnya, Ruse Region (summary)

В. Пенчев. Талерови монети и техни подразделения от XVI - началото на XVII век, от фонда на НИМ-София
V. Penchev. Thaler Coins and their Subdivisions from 16th-Early 17th c. in the Depot of the National Museum of History (summary)

Sphragistica

И. Йорданов. Печати на тема България
I. Jordanov. Seals of Theme Bulgaria (summary)

I. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 1-3. Sofia, 2003, 2006, 2009. Addenda et Corrigenda

В. Пенчев. Сребърен средновековен пръстен-печат (XIV в.), намерен в землището на село Душево, Севлиевско
V. Penchev. Silver Signet-Ring (14th с.) Found in the Area of Dushevo, Sevlievo Region (summary)

Epigraphica

М. Mанов. Новооткрит епиграфски паметник от с. Зелен дол, Благоевградско
M. Manov. Newly Found Epigraphic Piece from Zelen Dol, Blagoevgrad Region (summary)  

Varia

Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie" с автор Georges Le Rider
B. Ruseva. The Birth of Coin. Paraphrase of La naissance de la monnaie by Georges Le Rider (summary)

М. Доткова. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2008-2010 г.
M. Dotkova. Bibliography of the Bulgarian Numismatica and Sphragistica 2008-2010 (summary)

 

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 2011, 7

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian (with summaries in English)
Pages 338
Illustrations b&w photographs
Binding paperback
ISSN 1312-5532
Creation date 2011
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset