New documents for the judicial inquiry against Vasil Levski and the participants in the Arabakonak robbery. Second revised and expanded edition
Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабaконашкия обир
Language: Bulgarian

 

     The book includes twenty-five newly found archival documents related to the capture and judicial inquiry against the participants in the Arabakonak robbery and Vasil Levski himself, discovered in the Ottoman Archives at the State Archives Directorate of the Presidency of the Republic of Turkey. Twenty of the presented documents are written into Ottoman-Turkish language (16/28 September — 17 February/1 March 1873). They are part of the official correspondence of the Ottoman authorities. Five document are written into Bulgarian — seized documents of the Bulgarian revolutionary organization. In addition a photograph of Vasil Levski was discovered by which he was sought.

 

Table of contents

П. Митев. Уводни думи

Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир

Документи. Разчетени и преведени текстове

1. Текст върху гърба на фотографския портрет на Васил Левски

2а. Квитанция, издадена от Частния български революционен комитет в Тетевен, попълнена вероятно от Иван Фурнаджиев за получени 54 гроша, 9/21 септември 1872 г.

2б. Квитанция, издадена от Частния български революционен комитет в Тетевен, попълнена вероятно от Иван Фурнаджиев за получени 500 гроша, 9/21 септември 1872 г.

3. Доклад от областния управител в Русе Ахмед Хамди паша до великия везир Мидхат паша за дейността на БРЦК и Васил Левски, за провежданите разследвания и разпити във връзка с извършените от комитетски членове убийства, както и засилване на пограничния контрол, включително назначаване на тайни агенти, 16/28 септември 1872 г.

4. Заповед от великия везир Мидхат паша до областния управител в Русе Ахмед Хамди паша за ограничаване дейността на комитетите във вилаета, 25 септември/7 октомври 1872 г.

5. Изложение от великия везир Мидхат паша до Данъчното ведомство и главнокомандващия османската армия за повишаване бдителността на митническите служители в Дунавския вилает и запълване щата на бреговата охрана, 28 септември/10 октомври 1872 г.

6. Протокол на специалната смесена комисия в София за резултатите от следствието и издадените присъди срещу извършителите на обира на хазната в Арабаконашкия проход, 1/13 ноември 1872 г.

7. Доклада от софийския управител Мазхар паша до областния управител в Русе Хамди паша за удостояване с ордени и звания на служебни лица със заслуги за залавяне на участниците в обира на хазната и на комитетски дейци, 1/13 ноември 1872 г.

8. Предложение от софийския управител Мазхар паша за награждаване на служебни лица за заслуги за залавяне на участниците в обира на хазната и на комитетски дейци, 1/13 ноември 1872 г.

9. Докладна записка от софийския управител Мазхар паша до великия везир с информация за проведеното следствие срещу участниците в обира на хазната и комитетски дейци, 8/20 ноември 1872 г.

10. Докладна записка от областния управител в Русе Ахмед Хамди паша до Великото везирство за заловените документи на БРЦК, издирването на Васил Левски и искане за увеличаване броя на тайните агенти, 25 ноември/7 декемри 1872 г.

11. Списък на оръжието и вещите, взети от участници в обира на хазната и комитетските членове, 25 ноември /7 декември 1872 г.

12. Заповед от Великото везирство до Министерството на финансите за незабавното отпускане на заплати и пътни разходи за специалната комисия за съдебния процес в София, 26 ноември/8 декември 1872 г.

13. Изложение от Великото везирство до главнокомадващия османската армия във връзка с назначението на генерал Али Саиб за председател на специалната комисия за съдебния процес в София, 26 ноември/8 декември 1872 г.

14. Изложение от Великото везирство до Дунавския вилает и Щаба на Втора армия във връзка с изпращането на специална комисия в София и за осигуряване на войсково подкрепление, 26 ноември/8 декември 1872 г.

15. Доклад от областния управител в Русе Ахмед Хамди паша до Великото везирство за удостояване с ордени и звания на служебни лица със заслуги за залавяне на участниците в обира на хазната и на комитетски дейци, 27 ноември/9 декември 1872 г.

16. Записка на Великото везирство за разглеждане на кореспонденцията с областния управител в Русе Ахмед Хамди паша относно разкриването на революционния комитет, награждаване на служебни лица за техните заслуги и утвърждаване на направените разходи, 27 ноември/9 декемрви 1872 г.

17. Писмо от Великото везирство до Областното управление в Русе за изпратени до Софийското управление сведения за проведените разпити и установените престъпления на заловените революционни дейци, награждаване на слуебни лица за техните заслуги, назначаване на нови тайни агенти и утвърждаване на направените разходи, 2/14 декември 1872 г.

18. Писма от Великото везирство до Главното мюфтийство, Министерството на финансите, Дирекцията на полицията и Дунавския вилает за указа за награждаване и повишение на лицата, изявили се в залавянето на Васил Левски и другите комитетски дейци и в съдебния процес срещу тях, 17 февруари/1 март 1873 г.

Приложения

 

Details
Publisher National Museum "Vasil Levski" – Karlovo
Language Bulgarian
Pages 96
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-77-6050-9
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset