New documents for the  Vasil Levski and the participants in the Arabakonak robbery
Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабaконашкия обир
Language: Bulgarian

 

     The booklet includes sixteen newly found archival documents related to the capture and judicial inquiry against the participants in the Arabakonak robbery and Vasil Levski himself, discovered in the Ottoman Archives at the State Archives Directorate of the Presidency of the Republic of Turkey. Eleven of the presented documents are written into Ottoman-Turkish language (1/13 November  2/14 December 1872). They are part of the official correspondence of the Ottoman authorities. Five document are written into Bulgarian  seized documents of the Bulgarian revolutionary organization. In addition a photograph of Vasil Levski, by which he was sought, was discovered.

 

Table of contents

П. Митев. Уводни думи

Документи. Разчетени и преведени текстове

1. Текст върху гърба на фотографския портрет на Васил Левски

2а. Квитанция, издадена от Частния български революционен комитет в Тетевен, попълнена вероятно от Иван Фурнаджиев за получени 54 гроша, 9/21 септ. 1872 г.

2б. Квитанция, издадена от Частния български революционен комитет в Тетевен, попълнена вероятно от Иван Фурнаджиев за получени 500 гроша, 9/21 септ. 1872 г.

3. Протокол на специалната смесена комисия в София за резултатите от следствието и издадените присъди срещу извършителите на обира на хазната в Арабаконашкия проход, 1/13 ноем. 1872 г.

4. Докладна записка от софийския управител Мазхар паша до областния управител в Русе Хамди паша за удостояване с ордени и звания на служебни лица със заслуги за залавяне на участниците в обира на хазната и на комитетски дейци, 1/13 ноем. 1872 г.

5. Предложение от софийския управител Мазхар паша за награждаване на служебни лица за заслуги за залавяне на участниците в обира на хазната и на комитетски дейци, 1/13 ноем. 1872 г.

6. Докладна записка от софийския управител Мазхар паша до великия везир с информация за проведеното следствие срещу участниците в обира на хазната и комитетски дейци, 8/20 ноем. 1872 г.

7. Докладна записка от областния управител в Русе Ахмед Хамди паша до Великото везирство за заловените документи на БРЦК, издирването на Васил Левски и искане за увеличаване броя на тайните агенти, 25 ноем./7 дек. 1872 г.

8. Списък на оръжието и вещите, взети от участници в обира на хазната и комитетските членове, 25 ноем. /7 дек. 1872 г.

9. Докладна записка от областния управител в Русе Ахмед Хамди паша до Великото везирство за удостояване с ордени и звания на служебни лица със заслуги за залавяне на участниците в обира на хазната и на комитетски дейци, 27  ноем./9 дек. 1872 г.

10. Записка от разглеждане във Великото везирство на кореспонденцията с областния управител в Русе Ахмед Хамди паша относно разкриването на революционния комитет, награждаване на служебни лица за техните заслуги и утвърждаване на направените разходи, 27 ноем./9 дек. 1872 г.

11. Писмо от Великото везирство до Областното управление в Русе за изпратени до Софийското управление сведения за проведените разпити и установените престъпления на заловените революционни дейци, награждаване на слуебни лица за техните заслуги, назначаване на нови тайни агенти и утвърждаване на направените разходи, 2/14 дек. 1872 г.

Приложения

 

Details
Publisher Zlaten zmej
Language Bulgarian
Pages 56
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 9789547760462
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset