Tragedy and authenticity: Philosophical intuitions about the meaning of life in the works of Yordan Yovkov. Author: Nikolay Turlakov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор 

Проглас: Мъдростта на Едип срещу мъдростта на Силен

Встъпление: Мито-поетичната автентичност на Йовковите Разкази

Участ I. Битието като страдание, надежда и съдба  трагедията

Глава 1. Тайната на събитието в „Русалска нощ“

Глава 2. За смисъла на надеждата по пътя на Гунчо към „бялата лястовица“

Глава 3. Изходните нагласи във възгледите за смисъла на Русалските лекувания в Спасова могила (Елин Пелин) и Русалска нощ (Йордан Йовков)

Участ II. Битието като самота, съвместност и любов  съпричастността

Глава 1. Съпричастността към еднаквостта и различието на човешките съдби — „Другоселец“

Глава 2. Божествените кръпки по старото палто на Серафим

Глава 3. Последната радост на Люцкан  човешката победа над смъртта

Участ III. Битието като отговорност, дълг и свобода  автентичността

Глава 1. Феноменът на чешмата в полето като автентично съ-битие на човек и битие

Глава 2. „Проглеждането“ на Сали Яшар като прозрение в смисъла на живота

Глава 3. Тайната на „душицата“ и красноречивият език на автентичността в песента на чановете

Отглас 

Литература

Кратък послеслов

Трагедия и автентичност. Философските интуиции за смисъла на битието в художественото творчество на Йордан Йовков

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 360
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-295-3
Creation date 2016
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset