Navigation on the Bulgarian Black Sea coast (XIVXIX century): According to the graffiti-drawings of ships from the churches in Nesebar

 

Table of contents

Встъпителни думи

Глава първа. Савойската кога и караката на Дубровнишката република

Глава втора. Корабите със западноевропейска конструкция и проблемът за връзките на българските земи с християнските държави през XVIIXIX в.

Глава трета. Корабите с източносредиземноморска и черноморска конструкция в системата на османските политически и икономически отношения (XVIIXIX в.)

Глава четвърта. Риболовът и моряшкият бит, отразени в рисунките-графити от Несебър

Заключение

Бележки

Каталог

Кратък речник на морските термини, използвани в изследването

Списък на образите към текста

 

Корабоплаването по българското черноморско крайбрежие (XIV–XIX век)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 200
Illustrations b/w figures
Binding paperback
Creation date 1992
Size 14 х 22 cm
Condition
Condition Very good

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset