Nicopolis ad Istrum: The Central Square of the Roman City. Archaeological Research 19872017
Никополис ад Иструм. Централният площад на римския град. Археологически проучвания 1987—2017
Categories: Roman archaeologyLate antiquity;
 Province of Moesia Inferior
Language: Bulgarian with a summary in English

 

   The monograph presents the results of the research of the square complex in Nicopolis ad Istrum for a period of 30 years. The main task was to uncover the remains of the earliest construction period of the city, to clarify the stratigraphy on the area of the central city square and to supplement the plan of the building during the different construction periods. The results of the research can be divided into two groups  discovery and interpretation of the complexes from the Late Antique period and data on the appearance of the square in the period from the founding of the city to the end of the reign of the Severan dynasty.

 

Table of contents

Предисловие

За методиката на проучванията, документацията и описанията

Хронология на проучванията на централния градски площад

Никополис ад Иструм през късноантичната епоха

Писмени извори

Епиграфски извори

Нумизматични данни

Археологически данни за късноантичната ареа

Настилка

Останки от зидове от късен VVI век

Източен стилобат на ареата

Южен стилобат на ареата

Конструкции/Трибуни в северната част на ареата

„Каменно съоръжение“ / постамент за конна статуя

Канал (Подбран каталог на находките от канал)

Ями

Декуманус 6

Северен вход на форума

За архитектурните останки от базиликата

Исторически и епиграфски данни за ранния период на града до Северово време

Писмени извори

Епиграфски данни

Археологически данни за ранния строителен период на ареата

Проучвания в източния портик и в източните помещения на късноантичната ареа

Постамент за конна статуя

Останки от ранния период при западния стилобат

Ара в централната част на ареата

Проучвания в сектор 3

Градежи при късноантичния северен вход на площадния комплекс

Подравнителни пластове на ареата и находки, свързани с ранния строителен хоризонт

Каталог на избраните находки

Контексти, принадлежащи към ранния строителен хоризонт

Кардо в северозападната част на късноантичния форум

Булевтерионът

История на проучванията

Надписи, открити в сградата

Общи данни за поставките на статуи

Информация от текстовете на надписите

Резултати от наблюденията през 1992 г.

Резултати от археологическите изследвания през 2010 и 2011 г. (контексти от булевтериона)

Находки (Приложение 1)

Сградата с хипокауст

Сграда 9

Сграда 7

Термоперипатът

Находки (каталог на находките)

За функциите на някои сгради и помещения, разположени на централния градски площад

Обощение, изводи и заключения за резултатите от проучването на централния градски площад в Никополис ад Иструм

Библиография

Nicopolis ad Istrum: The central square of the Roman city (Summary)

Contents

 

Details
Publisher DAR-RH
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 488
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-9489-82-8
Creation date 2021
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset