Nevrokop Diocese of the Bulgarian Orthodox Church and Metropolitan Boris (19351948): According to archival documents
Неврокопска епархия и Неврокопски митрополит Борис (1935—1948)
Language: Bulgarian

 

   The book presents the life and activities of Metropolitan Boris at Nevrokop Diocese of the Bulgarian Orthodox Church. On the basis of archival documents, the development of the diocese is outlined  ecclesiastical initiatives, church construction, monasteries and monastic life, religious education activities, church social activities, etc. In the period after 9/9/1944, the repressions of the new government against the clergy and church life in the diocese are analyzed. With the assassination of Metropolitan Boris on November 8, 1948, the Diocese of Nevrokop and the Bulgarian Orthodox Church lost one of their most zealous defenders of the faith, whose example deserves to be preserved.

 

Table of contents

ПРЕДГОВОР

УВОД

ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ: ОСНОВАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ ДО 1935 г.

ПЪРВА ГЛАВА: ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ НА МИТРОПОЛИТ БОРИС ДО ВЪЗКАЧВАНЕТО МУ НА АРХИЕРЕЙСКИЯ ПРЕСТОЛ 

1. Ранни години и образование

2. Религиозна и обществена дейност

3. Каноничен избор на епископ Борис за митрополит на Неврокопска епархия

ВТОРА ГЛАВА: НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА МИТРОПОЛИТ БОРИС (19351944)

1. Българската православна църква в периода 19351944 г.

2. Положението в Неврокопска епархия в средата на 30-те години на XX век

3. Църковноустройствени инициативи

3.1. Окръжни на митрополит Борис

3.2. Подем в Неврокопска епархия - резултати и проблеми

3.3. Църковно строителство

3.4. Манастири

4. Религиознопросветна и социална дейност

4.1. Религиознопросветна дейност

4.2. Младежки православни християнски дружества

4.3. Благотворителни инициативи на Неврокопска митрополия

4.4. Православни християнски братства

5. Опити за противопоставяне срещу управлението на митрополит Борис

6. Отрицателни тенденции сред духовенството

7. Митрополит Борис срещу разпространението на комунистическата идеология

8. „Чужди религиозни пропаганди“ в Неврокопска епархия

9. Управление на митрополит Борис в „новите земи“ (19411944)

10. Неврокопска епархия и „Еврейският въпрос“

ТРЕТА ГЛАВА: НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА МИТРОПОЛИТ БОРИС (19441948)

1. Българската православна църква в периода 19441948 г.

2. Положението в Неврокопска епархия в периода 19441948 г.

3. Репресии срещу духовенството в периода 19441948 г.

3.1. Репресирани духовници през 19441945 г.

3.2. Репресирани духовници през 19461948 г.

3.3. Участ на репресираните духовници от периода 19441945 г.

4. Неврокопска митрополия в подкрепа на семействата на въдворените и осъдените от Народния съд свещеници

5. Посегателства на новата власт срещу храмовете, християнското население, религиознопросветната и социалната дейност в Неврокопска епархия

6. Натиск на властта срещу Неврокопския митрополит Борис

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

 

 

 

Details
Publisher University Press "Neofit Rilski"
Language Bulgarian
Pages 284
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 9789540003313
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset