Anastenaria: The sacred world of Thrace
Нестинарството — сакралният свят на Тракия
Language: Bulgarian

 

The Anastenaria is a traditional barefoot fire-walking ritual with ecstatic dance performed in some villages in Thrace (Northern Greece and Southern Bulgaria).

 

Table of contents

Предговор

Югоизточна Тракия  древност и съвремие

Нестинарите  бранители на истината и вярата

Територията на нестинарите

Старите нестинарски огнища

— в българския дял на Странджа

 в Източна Тракия (Турция)

Разпространение на нестинарството извън старите му предели

 в Северна Странджа и прилежащия ѝ район

 в Крим

 в Егейска Македония

От чистия извор на познанието

През огледалото на изследователската страст

Култът към свети Константин и света Елена

Календар на нестинарската обредност

 първи прояви през Големия месец

 под знака на св. Константин  Костадинския месец

 в очакване на Големия празник

 нестинарското светилище на Влахово  Голямото аязмо

 Малък свети Костадин (св. Константин)

 Голям свети Костадин (св. Константин)

 Денят на св. Елена

Нестинарските светилища

 храмът

 конакът

 манастирчето

 свещеният извор

 одърът

 столнината

 курбанището

Служителите на св. Константин

 нестинарите

 викилинът

 иконописците

 епитропът

 ролятата на селския свещеник

Обредният реквизит

 опашатите икони

 премяната на иконите

 червената кърпа

 свещеният тъпан

 жертвеният нож

Жертвоприношението

Свиждането на светците

Боренето на светците

Прихващането

 в конака на св. Константин по време на шествие и върху жаравата

 във всекидневието

Патриотичният екстаз

Нестинарският огън

Предсказанията на нестинарката

Други светци в пантеона на нестинарите

 Свети Пантелей

 Свети Илия

 Света Марина

От научния интерес към профанизация и комерсиализация

„Тайно общество“  за посветените

Смаляващият се свят

Литература

 

Details
Publisher Zahari Stoyanov
Language Bulgarian
Pages 344
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-09-1259-2
Creation date 2021
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset