The (in)comparable in the European litteratures: Contributions in honour of Professor Roumiana L. Stantcheva
Language: 
Bulgarian, English, French, Romanian, Macedonian

 

Table of contents

Уводни думи

Сравнително литературознание и балканистика

Е. Сюпюр. Кирил и Методий. Кирилицата. Сътворение на един свят за вечност

М. Кирова. Колко са начините да бъдеш модерен? Алтернативата на „женската“ проза между XIX и XX век

Р. Бейлери. Албанският поет-романтик и символист Асдрени и Румъния

A. Tabaki. Adamantios Korais (Smyrna 1748  Paris 1833): Ideology, philosophy, philology, comparison and the notion of Hellenic “Regeneration”

В. Алексова. За неосъществената любов в романа „Чуляндра“ на Ливиу Ребряну

А. Балчева. Из историята на преводната рецепция в словенската, сръбската и хърватската литератури през ХІХ в.

Литература, изкуства, споделена динамика

М. Георгиева. Карикатуристи и художници в огледалото на в. „Българан“ (19041909)  автопортретни мотиви на модерността

К. Протохристова. Литература и джаз  аспекти и динамика на взаимоотношенията

Ф. Клодон. Импресионизмът и натурализмът

М. Серафимова. Колоритът на текста: цветове, които говорят, думи, които рисуват

Й. Бибина. Багри и цветове в турската култура и митология

Литературна франкофония и други планетарни диалози

А. Личева. Компаративистика, световна литература и превод

Ф. Константиниду. Преводна българска поезия на страниците на съвременни гръцки издания

O. Berezovska. Stanisław Vincenz et son “Dobosz аu château”. Un héros populaire pour une littérature de frontière

К. Михайлов. (Не)възможното отечество на езика в „25-ият час“ на К. В. Георгиу

D. Popescu. Dialoguri interculturale ceho-bulgaro-române

(Не)сравнимото

Л. Миндова. Свободата в поезията или сравнението на несравнимото. Размисли за три балкански поетеси

М. Спасов. Балкански трансгресии. Размисли върху балканските модернизми и отвъд тях

К. Ќулавкова. Пролегомена за синкретичкиот метод на толкување

C. Dărăbuş. Religia în literatură la începutul secolului

M. Pllana. Sali Bashota’s Poetry in Romanian Language

В. Белева. Към литературната памет за войната (по примери от романи на Астрид Линдгрен, Дидо Сотириу и Габриела Адамещяну)

Библиография на профeсор Румяна Л. Станчева

(Не)сравнимото в европейските литератури. Юбилеен сборник в чест на професор Румяна Л. Станчева

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, French, Romanian, Macedonian with summaries in English
Pages 228
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-7433-23-4
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset