The linguistics legacy in the Bulgarian literary theory
Proceedings of a conference, 2728 November 2014, Sofia University St. Kliment Ohridski
Наследството на лингвистиката в българската литературна теория
Language: Bulgarian with summaries in English

 

     The conference is dedicated to the history of Bulgarian literary studies in view of its connection with linguistics, as well as on the (de)effects of profiling of the two fields today. The forum is focusing on the explicit or discrete literary presence of founding figures such as Saussure or Guillaume, the controversy over Russian formalists and Bakhtin, the early works of Tsvetan Todorov and Julia Krasteva, the influence of Lotman and the Tartu–Moscow Semiotic School, the contribution of Bulgarian linguists such as Georgi Gerdzhikov, Krasimir Manchev, Tsanko Mladenov, Yordan Penchev, Miroslav Yanakiev etc. for the Bulgarian literary criticism from the 1960s onwards...

 

Table of contents

Уводни думи

Термини и взаимодействия

Р. Коларов. Лингвистични понятия в терминологията на литературознанието

М. Славова. Античният трактат За съчетаването на Дионисий Халикарнаски между лингвистиката и поетиката на текста

А. Мануилов. Думи и метафори

А. Панов. „Дръжте ми дискурса“  четвърт век по-късно

Сблъсъци и школи

Б. Манчев. Действието на потенцията. Гюстав Гийом и софийската гийомистка школа

К. Спасова. Към преобразуване на понятието мимесис: Лотман и Павлов

Случаят „Мирослав Янакиев“

М. Калинова. За радикалната материалност на езика. Наследството на Мирослав Янакиев

М. Фадел. Езикът като обект срещу езика като комуникация

М. Николчина. Звук (без) смисъл: творчеството и машината

Повествователни и стихови модели

Р. Койчева. Роман Якобсон и предизвикателствата на старобългарското стихосложение

Ю. Стоянова. Модус и модалност в наратива: изразяване на психологическата гледна точка

Ф. Стоилов. Особености на наратива в Тристрам Шанди на Лоурънс Стърн

Потенциите на езика

М. Горчева. Старобългаристът проф. Иван Добрев за новата българска литература, или за „безхитростната буквалност“ на филологическото

О. Ковачев. Език и езиково самосъзнание в беседите и трудовете на Петър Увалиев

Ц. Хубенова. Кафка в търсене на смисъл  безкрай

Филологическа прагматика

К. Захова. Професионална квалификация: филолог, учител на по български език и литература

Заключителна дискусия

Лингвистика и литературознание: миграция на понятия

Abstracts

Contributors

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 240
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4977-8
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset