The Balkans between tradition and modernity: Administrative, socio-economic and cultural-educational institutions in the Balkan provinces of the Ottoman Empire (18th19th centuries). Collected papers
Language: Bulgarian, Macedonian 

 

Table of contents

Н. Данова. Няколко думи за изданието и неговите автори

Е. Ръждавичка. Балканският панаир през XIX век като икономическо и социално пространство

С. Дончева. Икономическите и политическите отговорности на еснафите през ХVІІІХІХ век (няколко примера от Тракия и Македония)

Г. Георгиева. Градското управление на София и Битоля в началото на XIX век

Д. Горгиев. Административната структура на Солунския, Битолския и Косовския вилает във втората половина на XIX век

С. Сидоровска. Развониот пат на образованите институции во Македонија (со посебен осврт на XIX век)

Р. Радкова. За организацията на българските училища през 60-те до 70-те години на XIX век

О. Събев. Кражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание

А. Шериф. Развоят на вакафските институции во Македонија за време на османлиското владење

Е. Конеска. Преглед на бекташискиот дервишки ред во Р. Македонија

Н. Данова. Ролята на протестантската етика за формирането на модерния етически кодекс при българите

Балканите между традицията и модерността

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian, Macedonian
Pages 292
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-617-078-1
Creation date 2009
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset