Moesia from ancient times till the present days. Collected papers. Volume 2
Мизия от древността до днес. Том II
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Изследвания и съобщения

В. Попов и кол. Предварителни резултати от проучването на археологически обект при с. Градище

Х. Маркова. Предмети от твърда животинска материя от неолитното селище „Голо бърдо“ до с. Градище (предварително съобщение)

Д. Марков. Глинени тежести за риболовни мрежи от ТелишРедутите

В. Найденов, В. Иванов и кол. Теренни обхождания при проверка състоянитето на археологически обекти на територията на общините Пордим и Левски

Т. Ковачева. Късноантично стъкло от Сторгозия

М. Николова. Сватбени обичаи в селата от Плевенско от втората половина на ХХ век до нес

А. Караиванова. Отпечатъци на вярата

Ц. Аврамова. Здравословното състояние на руския император Александър II и отражението му върху Руско-турската война (18771878 г.)

Г. Димитров. 122-ри пехотен Тамбовски полк в Руско-турската война (18771878 г.)

К. Кънчев, Д. Петров. За създаването и откриването на някои паметници на загиналите руски войни през войната от 18771878 г. (ранни източници и описание)

Д. Петров. „Чрез туризъм  готови за труд и отбрана!“ Развитие на организираното туристическо движение в България (19441957 г.). Плевенският пример

П. Лаков. Биоклиматичен потенциал на туристическите райони в Република България (като пример е взет туристически район Дунав)

Р. Цонев, Р. Балева и кол. Флора, растителност и природни местообитания на карстовото ждрело на река Чернелка

Портрети

К. Кънчев. Забравени страници от живота на един виден еволюционист и перфектен юрист в борбата за възстановяване на българската държавност („А знаете ли вий кой е Петър Василиевич Оджаков?“)

К. Петров. Юрдан Кантарджиев  първият български историк на Плевенската епопея

М. Борисова. Книги от личната библиотека на Ячо Хлебаров

Документи

М. Йорднанова. Български обичаи и традиции в записките на народа

Г. Андреев. Банковото дело в Плевенския край до 1947 г. и банка „Напредък“ град Плевен  първата банка в България

П. Митева. Криминално престъпление през 20-те години на ХХ век, което повлияло на обществените настроения в Плевен

Краезнание

Д. Белчев. Произход на личните имена на българите от Плевенския край по данни от войнушките описи (XVIXVIII век)

 

Details
Publisher Regional Historical Museum – Pleven
Language Bulgarian
Pages 392
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset