The Bulgarian architectural complex at the Golden Horn
Language: Bulgarian with summaries in Engslish, Russian and Turkish

 

     The monograph is devoted to the architectural complex of the Bulgarian iron church St. Stefan situated at the Balat district in the Golden Horn, Istanbul. The Bulgarian church St. Stefan in Istanbul was built more than 100 years ago. During that time the temple played an important role in the Bulgarian history.

 

Table of contents

Предговор

Църквата „Св. Стефан“ в светлината на изследванията

I. Полета на взаимодействието

1. Църквата „Св. Стефан“ и завоеванията на архитектурата през XIX век в България

2. Християнските храмове от метал по света през XIX и XX в.

3. Австрийският специализиран печат и българският следосвобожденски периодичен печат за храма „Св. Стефан“

4. Фирмата „Рудолф Филип Ваагнер“

II. Първи и втори период на строителство 18491859 г.

1. Елементи на националната идентичност и строителството на църквата

2. Първи строителен период

3. Втори строителен период

III. Църквата „Св. Стефан“ в тенденциите на европейската архитектура от XIX век

1. Архитектът Ховсеп Азнавур

2. Конкурсът от 1888 г. за проект на Българска народна църква

3. Втори „предварителен“ проект на Ховсеп Азнавур за църквата „Св. Стефан“

4. „Трети“ проект на Азнавур. Чертежи

5. Строително задание, клаузи и общи условия по строителството на българската църква във „Фенер“ на Златния рог

6. Клаузи и общи условия наложени на предприемача

7. Обсъждане на строителното задание. Бележки на Александър Фитов, Алекси Начев и Героги Ненов

8. Възможностите и естетиката на метала в архитектурата през XIX в. Храмът „Св. Стефан“ и европейската архитектура

9. Историзъм и символика. Формообразуване и стил. Символи в оформлението на фасадите

10. Иконостасът на църквата „Св. Стефан“

IV. Строежът на храма „Св. Стефан“ през призмата на архивните документи

1. Начален етап на проучваният на терена. Жорж Стампа, Антоан Перпиняни, Алфонс Сингрия, Франгоулис Маврокордат и Георги Михайлович. Проекти за храм на Перпиняни през 70-те  80-те години на XIX век

2. Идеи за строеж на храм през 80-те години на XIX в.

3. Комисия по съграждането на новата българска църква във „Фенер“

4. Постановление на министерския съвет и ферман за разрешение на строеж

5. Сондажи и укрепване на терена от архитектите Азнавур, Тедески, Маврокордат и Айлерли за изграждане на масивна каменна сграда

6. Избистрянве на представата за храма. Екзарх Йосиф и новите архитектурни проекти на Ховсеп Азнавур от 1889-1890 г.

7. Проблемите на терена през 90-те години на XIX в. и мястото на новия храм

8. Тодор Марков, Георги Вълкович и Ховсеп Азнавур. Координация на дейностите. Вземане на решение за носеща стоманена конструкция

9. Търг за възлагане на работата по строителството на храма „Св. Стефан“

10. Преди сключването на договора

11. Договорни отношения с фирмата „Руфолф Филип Ваагнер“

12. Предварителен монтаж на храма. Ховсеп Азнавур и Янаки Шамарджиев във Виена

13. Гаранции за качеството на метала

14. Проекти за оформление на интериора на храма и материали

15. Монтаж на сградата и прилежащото пространство

16. Довършителни работи през 1896 г.

17. Проект за светата трапеза

18. Последни плащания и окончателно приемане на работата

V. Частите на комплекса и неговото опазване

1. Планът на Ховсеп Азнавур и парцелът

2. Неосъщественият проект за комплекс с презвитерий (екзарскийски дом) и училище

3. Църквите „Св. Стефан“, „Св. Димитър“ и метохът  хронология на новите строителни работи и финанси

4. Църквата „Св. Стефан“ и метохът в Истанбул. Съвременни аспекти в опазването на културното наследство зад граница

Заключение

Приложения с архивни документи, подписи, периодика и чертежи

Опис на архивните документи

Списък на илюстрациите

Библиография

Индекс на използваните съкращения

Отзиви на рецензентите

Summary: The Bulgarian architectural complex at the Golden Horn

Özet: Haliç kıyısındaki bulgar külliyesi

Резюме: болгарский архитектурный комплекс на берегу Золотого рога

Българският архитектурен комплекс на Златния рог

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian summaries in Engslish, Russian and Turkish
Pages 470
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-354-7
Creation date 2018
Size 21 х 25 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset