Rhetorical argumentation and truth in Friedrich Nietzsche's works
Реторическа аргументация и истина в творчеството на Фридрих Ницше

Category: PhilosophyLanguage: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Фридрих Ницше  геният на истината

1. Към разбирането  и неразбирането на творчеството на Фридрих Ницше

2. Стил  особености и специфики. Сугестивност

3. Как четем и разбираме творчеството на Ницше? Основни принципи

3.1. С кое произведение да започнем? Ницшевите пролегомени

3.2. Принципът на целостта

3.3. Реторичният принцип

3.4. Принципът на живота

3.5. Принципът на опита

Втора глава. Към раждането на истината в реториката

1. Ницше, древните гърци и реториката

1.1. Парменид. Разум и истина във философията и реториката

1.2. Демокрит. Хераклит. Емпедокъл

1.3. Софистите, Сократ и Платон

1.4. Аристотел

2. Кант и поставяне на проблема за манипулацията в реториката

3. Хегел и законът за практическата целесъобразност

4. Шопенхауер за реториката и еристиката

5. Проблемът за истината в Новата реторика и методът на Декарт

5.1. Хаим Перелман

5.2. Декарт и неговият метод за истината

5.3. Стивън Тулмин

5.4. Амстердамската школа по теория на аргументацията

5.5. Г. Брутян и Ереванската школа по теория на аргументацията

6. Към епохата на интерпретацията

6.1. Джани Ватимо и Ричард Рорти

6.2. Ханс-Георг Гадамер  взаимосвързаности на реториката и херменевтиката

6.3. Джани Ватимо за връзката между истина и реторика

Трета глава. Фридрих Ницше за отношението между езика, реториката и истината

1. Воля за здраве, воля за живот и воля за истина

1.1. За патоса на истината. Към езистенциалните и естетическите измерения на истината. Отношение между изкуство и истина

1.2. Волята за истина и типичните предразсъдъци на догматиците. „Новите“ философи на бъдещето

2. Що е истина? Отвъд теориите за истината

2.1. Прагматияната концепция за истината на Уилям Джеймс

2.2. Мистичната истина

2.3. Истината като „оправдана претенция“ — Юрген Хабермас

3. Реторичната истина

3.1. Ницше за произхода на езика и истината

3.2. Език, общество, съзнание

3.3. Към Ницшевото понятие за реторика и реторично

3.4. Езикът като несъзнаване реторика

3.5. За отношението между реторическа аргументация, стил истина

3.6. Реторичната истина

Основни изводи и заключение

Библиография

 

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 198
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4971-6
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset