Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Elements of the Philosophy of Right
Translation from German into Bulgarian by Ivan Sofroniev and Dimitur Denkov

Translation is given from the following editions:

1. Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse zum Gebrauch für seine Vorlesungen; Grundlinien der Philosophie des Rechts von D. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ordent. Professor an der Königl. Universität zu Berlin, Berlin 1821, In der Hicolaischen Buchhandlung; 

2. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen, in G.W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden, Suhrkamp, Frankfurt an Main, 1970, in concordance with Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse zum Gebrauch für seine Vorlesungen von D. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ordent. Professor an der Königl. Universität zu Berlin, Berlin 1821, In der Hicolaischen Buchhandlung, Neue Ausgabe von Georg Lasson, Pastor an San Bartolomäus, Berlin; Leipzig 1911, Verlag von Felix Mainer.

 

Table of contents

Предговор

Увод

Първа част. Абстрактното право

Първи раздел. Собствеността

А. Встъпване във владение

В. Потребление на вещта

С. Отчуждаване на собствеността

Преход от собствеността към договора

Втори раздел. Договорът

Трети раздел. Неправото

А. Неумишлено неправо

В. Измама

С. Принуда и престъпление

Преход от правото към моралността

Втора част. Моралността

Първи раздел. Умисълът и вината

Втори раздел. Намерението и благото

Трети раздел. Доброто и съвестта

Преходът от моралността към нравственост

Трета част. Нравствеността

Първи раздел. Семейството

А. Бракът

В. Имуществото на семейството

С. Възпитанието на децата и разпадането на семейството

Преход от семейството към гражданското общество

Втори раздел. Гражданското общество

А. Системата на потребностите

а) Характерът на потребността и нейното удовлетворяване

b) Характерът на труда

с) Имуществото

В. Правосъдието

а) Правото като закон

b) Наличното битие на закона

с) Съдът

С. Полицията и корпорацията

а) Полицията

b) Корпорацията

Трети раздел. Държавата

А. Вътрешното държавно право

I. Вътрешното устройство за себе си

а) Владетелската власт

b) Правителствената власт

с) Законодателната власт

II. Суверенитетът спрямо външното

В. Външното държавно право

С. Световната история

Послеслов към второто българско издание Философия на правото в исторически контекст

Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Философия на правото

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 528
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0329-5
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset