Selected Ottoman documents on the history of Sevlievo and Sevlievo district (15th19th c.)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

За сборника

Предговор

Документи

1. Доганджийско село в Севлиевско (последна четвърт на XV в.)

2. Поземлени владения в Севлиевско (80-те години на XV в.)

3. Тимари в района на Севлиева (първа четвърт на XVI в.)

4. Опис на населението в Севлиевско (1516—1517)

5. Починали, избягали и новозаписани войнуци в Севлиевско (1528—1529)

6. Опис на населението на селата в Севлиевско и на прихода от техните данъци (1541—1545)

7. Опис на войнуци от Севлиевско (12.01.1548—21.01.1548)

8. Войнуци от села в района на Севлиево (втора половина на XVI в.)

9. Соколари и техните бащини в Севлиевско (1559—1560)

10. Джизиев на неверниците от Севлиевско (16.03.1600)

11. Поименен опис на населението на селата в нахия Хоталич и на прихода от техните данъци (1613—1614)

12. Села в Севлиевско и брой на домакинствата им, обложени с джизие (18.04.1619)

13. Списък на селища и брой на домакинствата им, обложени с джизие в региона на Севлиевско (18.04.1619)

14. Население в Севлиевските села, обложено с данъка джизие (16381939)

15. Списък на села в Севлиевско и брой на техните домакинства, обложени с данъка джизие (24.12.1639)

16. Поименен списък на пълнолетнто мъжко население в селата в нахия Хоталич, съставен с оглед облагането и освобождаването му от данъка авариз (1641/1642—1646)

17. Немюсюлманско население в каза Хоталич, обложено с данъка джизие (1643—1644)

18. Правосъдие в каза Хоталич (5.10.1647)

19. Данък джизие от населението на каза Хоталич (21.05.1650)

20. Разбягала се рая от Габрово се заселва в различни кази, от които и Хоталич (28.03.1657)

21. Заповед до кадиите на различни кази, между които и Хоталич, относно арпалъка на мутасаръфа на Никополски санджак (27.01.167505.02.1675)

22. Незаконно събиране на такси за водопой на добитъка в казите Никопол, Хоталич и Плевен (15.06.167524.06.1675)

23. Войнуци в казите Хоталич и Търново търсят правата си за ползването на гори и пасища (24.07.167502.08.1675)

24. Постъпления от данъка зияде-и джизие, събран от вакъфската рая в различни кази на Румелия, между които и Хоталия (13.02.1678)

25. Поименен списък и описание на плащащите джизие жители на каза Хоталич (10.05.169119.05.1691)

26. Промени в категориите на плащащите джизие жители на Севлиевско и наложените им глоби (12.10.169321.10.1693)

27. Поименен списък на мюсюлмани от категорията евляд-и фатихан в нахия Хоталич (16961697)

28. От населението в казите на Северна България, в това число и Севлиево, се изискват хора за борба с разбойници и хайдути (22.04.196801.04.1968)

29. При събиране на църковните данъци, Севлиево се споменава в границите на Търновската митрополия (17001701)

30. Финансов документ за заплащена наема на волските каруци, събирани от каза Хоталич за нуждите на войската (30.05.1713)

31. Постъпления от джизието на казите Шумен, Разград и Хоталич са предназначени за военни нужди (30.07.1713)

32. Войнуци и ямаци в каза Хоталич (17321733)

33. Разрешение за събиране на църковните данъци от различни кази, включително от Севлиевска (22.05.1738)

34. Военновременни мерки за опазване на реда в Севлиевска и други кази (30.04.173909.05. 1739)

35. Султанска заповед до кадиите на Хоталич и други кази в санджак Никопол за събиране на паричния данък върху определеня за клане дребен рогат добитък (17521753)

36. Изискваните доставки за зърнени храни са непосилни за населението на Севлиевска каза (19.10.1757)

37. Молба от православния патриарх в Истанбул и Светия Синод за назначаване на нов търновски митрополит (16.03.1777)

38. Реквизиция на зърнени храни от казата Хоталич за нуждите на султански поход (14.02.1772)

39. От региона на Севлиево се изисква военновременна доставка на 1500 килета просо (04.05.1783)

40. Поредна заповед за доставка на просо от региона на Севлиево (10.06.1783)

41.  Населението на Севлиево се застъпва за несправедливо обвинения Хаджъ Ибрахим (14.04.1784)

42. Султанска заповед за събиране на налога върху дребния рогат добитък на джелебкешаните (24.12.1789)

43. Заповед за събиране на пехотна нерегулярна войска от каза Севлиево и други кази (15.04.179124.04.1791)

44. Тайно издирване на избягалите във Видин аяни от Русе и Севлиево Тръстениклиоглу и Кючюк Хасан (24.03.1792)

45. Аяните от каза Севлиево и други кази в Румелия се задължават да унищожават върлуващите в Делиормана кърджалии (20.06.179329.06.1973)

46. Кърджалийска анархия в Североизточна Румелия (30.07.179307.08.1793)

47. Противоречия и взаимни нападки между войводите на казите Търново и Севлиево през кърджалийско време (04.07.1794)

48. От Севлиево се изпраща помощ към заплашения от Пазвантоглу Никопол (26.02.1797)

49. Разбойнически банди от войската на Пазвантоглу върлуват в редица кази от региона на Търново, в това число и Севлиево (18.05.1799)

50. Повторно донесение на Севлиевския кадия за разбойническите действия в района (03.06.1799)

51. Опитите на централната власт да се справи с разбойниците в каза Севлиево (22.06.1799)

52. Шпионски донесения за действията на Осман Пазвантоглу в Севлиевско (края на XVIII в.)

53. Опити на централната власт да се справи с тръгналите към Севлиево разбойници (28.09.1800)

54. Оплакване срещу престъпления на севлиевските аяни Хюсеин ага, Хаджъ Али ага и Акман ага (края на XVIIII началото на XIX в.)

55. Още за Севлиевско през кърджалийско време (края на XVIIII началото на XIX в.)

56. Загинали хора и изгорели къщи в Севлиево и Севлиевските села по кърджалийско време (края на XVIIII началото на XIX в.)

57. Циганите от каза Серви плащат джизието си за 18541855 и 18551856

Терминологичен речник

Показалец на географските имена

Съкращения и абревиатури

Приложения (8 факсимилета на документи; карта на Европейска Турция от 1845 г.)

Подбрани османски документи за Севлиево и Севлиевска каза

 

Details
Publisher M-Press
Language Bulgarian
Pages 428
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8455-98-5
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset