Kapantsi from the old times: Ottoman sources about the village of Sadina's genealogies
Language: Bugarian

 

     The book offers unpublished Ottoman population registers (nüfus defter) of the small ethnographic group of Kapantsi (Northeast Bulgaria). The sources orginates from the Istanbul Ottoman Archives (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) and cover the period from 1750 to 1846. 

 

Table of contents

Въведение

Старите садински родове

Документи

1. Из подробен джизие регистър, 1846 г.

2. Из теметтуат дефтер, 1845 г.

3. Из нюфус дефетер (регистър на населението), 1843 г.

4. Из регистър на дължим данък вергия, 1842 г.

5. Из нюфус дефетер (регистър на населението), 1833 г.

6. Из тапу тахрир дефтер, 1750 г.

7. Из подробен джизие регистър. Краят на XVII в.

8. Из подробен регистър на имената на мъжете, издължавали поголовен данък джизие за финансовата 1105 [16931694] г.

9. Из авариз дефтер, 16411660 г.

10. Из подробен джизие дефтер, 1598 г.

11. Из подробен (муфассал) тапу тахрир дефтер на Никополски санджак, 987 г. от хиджра (15791580 г.)

12. Из подробен османски регистър от XVI век  963 г. по хиджра (16.XI.1555  3.XI.1556 г.)

13. Из подробен регистър на тимари, заемати, хасове и вакъфи, съставен около средата на XVI в.

Приложения

1. Някои по-непознати термини

2. Садински фамилни имена от края на XIX и първата половина на XX в.

3. Избирателен списък на Садинската селска община за 19231924 г.

4. Избирателен списък на избирателите от село Садина махла Каяджик

5. Избирателен списък на избирателите от Корумахленската епархия в с. Садина за 1903 г.

6. Садински родове, преселени през втората половина на ХIХ и първите години на ХХ в. за Захари Стояново

7. Садински първенци, положили печати в писмо до митрополит Григорий Доростолски и Червенски от 02.03.1875 г.

8. Братско съгласително от 08.01.1862 г.

9. Приписка към Миней за м. Август от 09.04.1843 г.

Факсимилиета

Капанци от старо време. Османски извори за садинските родословия

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 328
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0950-4
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset