Literature: Meaning, Passion and Destiny. А Jubilee Collection in Honour of Prof. Milena Tsaneva
Литературата: смисъл, страст и съдба. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Цанева
Category: Papers in honor/memory of... 
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Разговори с проф. М. Цанева

Не само писателят, но и литературоведът трябва да отправя своето духовно послание към света

На Университета и на неговите преподаватели съм благодарна...

Изгубените дворове на литературна София

Класик ли е Вазов?

Изхитрих се да превърна в професия своята най-голяма страст

Какво очаквате от своята съдба?

Статии

К. Топалов. Да обичаме Милена 

А. Вачева. Пенка Цанева - Бленика  поетическо пресътворяване на модерните етически проблеми

Л. Малинова. Творчеството на Пенка Цанева-Бленика между двете световни войни 

С. Стойчева. Концепцията на Георги Цанев за литературния критик 

Р. Дамянова. За три ключови текста в изследователския свят на Милена Цанева 

Т. Ичевска. „Петима поети“ на Милена Цанева, или за емблематичните поетически почерци на 20-те, 30-те и 40-те години на XX век 

И. Радев. „Под игото“ като компендиум на персонализма и литературата на Възраждането 

Н. Аретов. Дългият път към законността на новото време („Под игото“ и „Нова земя“ на Иван Вазов) 

И. Русков. Текстът като „суров материал“ в разбирането на Вазов

П. Антов. Вазов: литература и философия на историята 

Н. Чернокожев. Визуалността и визуалното във „Видено и чуто“

П. Стойчева. Ботевите присъствия във Базовата повест „Немили-недраги“

М. Кирова. „Самотния в света човек“: Вазов по страниците на една любов

Б. Дакова. Елисавета Багряна, Теодор Траянов, Атанас Далчев  съзвучия в несъзвучното, или за ненадейните сближения в края на 20-те години на XX век 

К. Йорданова. Да изживееш родината. Бележки към „Вечната и святата“ на Елисавета Багряна 

Е. Трайкова. Памет за Яворов 

М. Неделчев. Поетите на „Златорог“ за Яворов 

С. Ангелова. Литературата и нейните институции през кривото огледало на романа гротеска („Сърцето в картонената кутия. Роман-гротеска в 7 невероятни приключения“ от Константин Константинов и Светослав Минков) 

К. Протохристова. Поезията на Атанас Далчев в синхрониите на модернизма

К. Лукова. Постсимволистичното ноктюрно в ранната поезия на Атанас Далчев 

Б. Борисова. Отново за Вапцаров. Песни за „човека“  в перспективата на авангардната концепция за изкуството-живот 

К. Станева. Жените в научната публичност през втората половина на XX век: ботевоведката Цвета Унджиева 

Библиография на трудовете на чл.-кор. проф. дфн Милена Цанева

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 504
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4951-8
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset