Literature as Destiny: Collection in honor of the 80th Anniversary of Professor Simeon Yanev
Литературата като съдба. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев
Category: Papers in honor of...
 Literature
Language: Bulgarian

 

   Through this collection, the philological community celebrates the anniversary of one of its most famous scholars and writers  Professor Simeon Yanev  author of more than thirty books, hundreds of articles, studies and reviews, editor of elite periodicals, teacher and researcher, shaping the literary-historical thinking of generations of Bulgarians.

 

Table of contents

Посвещение

СИМЕОН ЯНЕВ – СЪТВОРИТЕЛЯТ

Светлана Стойчева. Симеон Янев – сътворителят на контексти

Дора Колева. Симеон Янев: участта български писател

Иван Иванов. Постмодерният роман на Симеон Янев – пътуване през времето и отвъд

Росица Чернокожева. „Прочетено крадешком“ – интимността на дневника

Петър Стефанов. „Биография на мъртвия век“ – романов епос за моралната нищета и духовната посветеност

Георги Цанков. Ирония, историзъм и трагизъм в епопеята „Биография на мъртвия век“ от Симеон Янев

Кирилка Демирева. За романовия епос „Биография на мъртвия век“. Читателски наблюдения

Георги Велев. Изненадващи съвпадения между един френски и един български роман

Надежда Стоянова. „Атласът“ като литературноисторически проект

БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ СЮЖЕТИ

Иван Русков. Разказът самоубийство

Сава Сивриев. За антропоцентричните решения в „Италия“ (1884) на Иван Вазов

Цветан Ракьовски. Иван Вазов и неговият учител по история

Николета Пътова. Драматургията на Иван Вазов – критически дебати

Димитър Бурла. За жанра на „Бай Ганьо“

Петър Михайлов. 120 години от публикуването на един сборник, останал невидим

Калина Лукова. Критическият дебат за Г. П. Стаматов

Николай Чернокожев. Небесата на Елин Пелин

Бисера Дакова. Между декадентското клише и автопародията, или за взаимоотекванията между два „различни“ разказа на Елин Пелин

Биляна Борисова. Николай Лилиев и пределът на българската поетическа предвоенна модернистична традиция

Мира Душкова. Реконструкция на лирическия цикъл „Море“ от Константин Константинов

Татяна Ичевска. Старостта в разказите на Йордан Йовков

Добромир Григоров. Малкият народ като общочовешки проблем (Борис Йоцов чете Томаш Гарик Масарик)

Мартин Колев. „Чудни приключения с много страсти и много геройства, и много опасности“: наративна идентичност при персонажите на Матвей Вълев

Ноеми Стоичкова. Константин Мутафов и политиките на вестник „Литературен глас“

Венцеслав Шолце. Факт и субект. Залозите на историографския дебат между Иван Дуйчев и Симеон Радев

Радослав Радев. Проблемът за обратната рефлексия при четене на художествен текст

СЪВРЕМЕННИ НАРАТИВИ

Бойко Пенчев. Възкресението – литературната история като сън

Инна Пелева. Жанр и идеология – конфликти, адаптации, употреби (бележки върху популярната проза на Богомил Райнов)

Ирен Александрова. Личността като диалог

Милена Кирова. Българската литература влиза във второто десетилетие на XXI век: романът през 2011 година

Полина Пенкова. Употреби на пародията в женското писане: два случая

Румяна Евтимова. Приумиците на постмодерната руска драматургия: на сцената излиза Достоевски

Лора Динкова. Парадигми на спомена в прозата на Владимир Набоков

КЛАСИЧЕСКИ НАРАТИВИ

Мария Илчевска. Класическите „вълшебни приказки“ и жанровото им пародиране в наративите за хитреци

Мария Маринова-Панова. Книга Естир от Стария Завет – ресакрализация на приказни сюжети и исторически реминисценции

Валери Стефанов. Цариградската библия на 150 години

Владимир Игнатов. Ранобудници и поручители: измерения на възрожденския нравствен идеал (прозаическите преводи на Юри Кисимов по страниците на сп. „Училище“)

Яница Радева. Затворническото битие и човекът (Каравелов сред мъртвия дом на Достоевски, тъмниците на Силвио Пелико и затворите на Александър Лакиер) Андриана Спасова. Модерната рефлективност на Найден Геров и пътеписната проза след Освобождението

ВЪПРОСИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Младен Енчев. Смъртта и възпитателната забрана в дидактичните прояви на българската детска литература

Огняна Георгиева-Тенева. „Златорог“ и изкуствата за деца

Галина Вълчева-Димитрова. Огънчето на поезията, или за един възможен авто/биографичен сюжет в творчеството на Петя Дубарова

СИМЕОН ЯНЕВ – УЧИТЕЛЯТ

Биляна Борисова. Думи за проф. Симеон Янев /

Поли Муканова. За творческото писане и учителите

БИБЛИОГРАФИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРОФЕСОР СИМЕОН ЯНЕВ, ДОКТОР НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ

ЗА АВТОРИТЕ

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 630
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5582-3
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset