History of Bulgarian literature in Bessarabia and Crimea (19th21th century)
История на българската литература в Бесарабия и Таврия XIXXX век
Category: Modern Bulgarian literature; Contemporary Bulgarian literature

Language: Bulgarian

 

   The book explores the literary works of the Bulgarian diaspora in Bessarabia and Crimea from the period of the Bulgarian National Revival to the present-days (19th21th century).

 

Table of contents

Е. Рацеева. Книга за духовните търсения на българите в "пуста чужда чужбина"

Въведение

Първа глава. Кратък исторически преглед

Книжнина на български език в Бесарабия до възстановяването на българската държава

Книжовни прояви на бесарабските българи във времето от 1878 година до Първата световна война

Български автори в румънската литература през 30-те години на ХХ век

Български автори в Приазовието през 30-те години на ХХ век

Бесарабски български творци след 1967 година

Втора глава. Бесарабската българска литература след 60-те години на ХХ век

Дял първи. Поезията контакти и аналогии

Поезия на осмината

Необходимо уточнение

Защо поезия на осмината?

Моя южна равнина

Защо сме тук?

В търсене на общите митове

Аспарух общият прародител

Варианти на героичното

Майката и други женски образи

Образът на майката

Майката и словото

Майката като Мойра и Ариадна

Майката и хлябът

Други женски образи

Заветът

Петър Бурлак-Вълканов (Такъв съм млад, Стара планина)

Дял втори: прозата

Предварителни бележки

Как литературата разказва историята

За Петър Труфкин и за романа "Беженарите"

Иван Ненов като прозаик

Бесарабските хроники на Анна Малешкова и Николай Куртев

Вместо заключеие. Хуморът като контрапункт

Приложения

Периодични издания на български език в СССР от 1917 г. до 30-те години на ХХ век

Художествената литература на български език в СССР през 30-те години на ХХ век от автори местни българи

Стихосбирките на Осмината

Прозаични книги за бесарабския живот, създадени след 1969 г.

Анкети

Накратко за Иван Вълков

Анкета с Иван Вълков

Накратко за Иван Ненов

Анкета с Иван Ненов

Накратко за Анна Малешкова и Николай Куртев

Анкета с Анна Малешкова

Анкета с Николай Куртев

Библиография

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 252
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-268-0
Creation date 2021
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset