Memory and oblivion in history: Proceedings of the annual scholarly conference Kyustendil readings, 1—3 June 2018, Kyustendil, Bulgaria (Kyustendil readings 24/2018)
Language: Bulgarian, Serbian

 

Table of contents

Предговор

И. Макрелов. Оракулът в светилището на Трофоний в Лебадея

Я. Митов. Стратезите Леон Саракинопул и Исаак  от забравата на историята

Г. Николов. Цар Самуил (†1014) в историческата памет на българите през XIIIXIV в.

Н. Дюлгеров. Установяване на венецианска власт на о-в Крит

В. Гъркова. Свещеното копие като германска коронационна инсигния

Т. Тодоров. Никополската битка във френската историческа памет

М. Филипов. Бунтът на Енгелбрект Енгелбректсон и победата на Ханзата в датско-ханзейската война от 14261435 г.

К. Кирилова. Палитра от образи. Османските турци и късновизантийските историци

А. Бояджиев. „Кръв в името на Бога“. Реформацията на Хенри VIII в Англия и „Тюдорският брекзит“

Р. Ташева. Първата френска десница: защитниците на Стария режим в парламентарната битка за Франция (17891791)

А. Петрова. Исторически извори и изследвания за балканските търговци на Лайпцигския панаир (XVIII  началото на XIX в.)

М. Георгиев. Някои основни прояви на отношенията между българите в Добрич и църковните власти през 50-те и 60-те години на XIX век

М. Брун. Свакодневни живот Београћана у Великом рату

Е. Танева. Участието на Андрей Тошев в балканската политика в началото на третото десетилетие на XX век

М. Поппетрова. Книгоиздатели от втората редица: българската практика до втората половина на 40-те години на XX век

С. Томов. Памет за българското офицерство. Полковник Константин Йорданов Чичев (18991955)

Г. Бонева. Форми на протест срещу властта сред българските студенти (средата на 40-те  средата на 50-те години на XX в.)

Д. Данчев. „Не създавайте момент на опасност!“ Обиколката на Дж. Ф. Дълес в страните от Източното Средиземноморие и Близкия Изток, 929 май 1953 година

М. Митова. Забравената роля на Международния панаир – Пловдив в търговската политика на България през втората половина на 50-те години на XX век

А. Андреев. Антибългарски исторически мотиви на страниците на списание „Остен“ (19661972)

И. Баева. Политическият императив в припомнянето и забравата на събития от миналото на основата на промените в паметта от края на XX и началото на XXI век

Г. Алексиева. „Забравената“ каталунска автономия (19792006)

С. Живков. Смесените системи за избиране на народни представители в България. Сравнителен анализ

К. Тодорова. „Забравеният кабинет“ на Димитър Попов и българската подкрепа за демократичните промени в Македония (20 декември 1990  8 ноември 1991)

Я. Станчев. Разпадането на Югославия  краят на илюзиите

А. Апостолов. Пътят към Косовския конфликт и интервенцията на НАТО

Е. Кръстев. Памет и забрава в контекста на вълновата теория на Алвин и Хайди Тофлър

К. Ковачев. Забравените  изчезналите  несъществувалите: няколко историографски бележки

Използвани съкращения

Авторите в този сборник

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Serbian
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4812-2
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset