Proceedings of the International round table conference: Two Hundred Years on the Road:
Balkan Peninsula (18082008), 1112 December 2008, Sofia, Bulgaria

 

Table of contents

Предговор

Иван Първев. Едно неочаквано „бащинство“. Жизненият път на Аугуст Цойне и неговият „Балкански полуостров“

В. Тъпкова. 45 години балканистика

М. Баръмова. Земи и граници. Югоизтокът в европейската картография от Ранното ново време

А. Петкова. „Картографирането“ на френската балканска политика. Френските военни съветници в Османската империя и техните карти, 17841788 г.

М. Шушарова. Евлия Челеби за „административната география“ на аянлъка в Румелия

Н. Манолова. Испански документи за Европейска Турция от XIX век

Б. Няголов. Румъния и Балканите / Югоизточна Европа: наука, политика, терминология

Д. Парушева. Балкански граници: пространство за историята

D. Michalopoulos. Catena Mundi: Southeastern Europe in the twenty-first century

J. Plöhn. “The Balkans” viewed from Germany

F. Šístek. Slavic South into Wild Balkans. Conceptualization of South Eastern Europe in Czech society, 19th21st centuries

B. Banchev. How the Balkanization replaced the Lebanization during the fall of Yugoslavia

И. Начев. Балканите и разпадането на Югославия през холандския поглед

Д. Атанасов. Балканите и любовта по тургеневски. Предварителни бележки относно позицията на региона в мисловната карта на Европа

Е. Никова. Балкани, балканистика, балканска политика

Д. Григоров. Балканска нация? Опит за формулиране на разбирането за нацията в Югоизточна Европа

В. Божинов. Как отново бяхме дамгосани за тъмни балкански субекти. Размишления върху една английска главоблъсканица

Contributors

Двувековният път на едно понятие "Балканският полуостров" (1808-2008)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 232
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3290-9
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset