The father of Bulgarian ethnography: Collected papers dedicated to the 120th anniversary of the birth of Hristo Vakarelski (1896—1979). Editor-in-chief: Lozanka Peicheva. Language: Bugarian

 

Table of contents

Христо Вакарелски  етнографът на България

За моя баща с любов и преклонение

Христо Вакарелски  живот и дейност

Л. Пейчева. Христо Вакарелски: духовният исполин от Момина клисура

Р. Каблешкова. Христо Вакарелски  изследовател на живота и делото на наши етнографи и фолклористи

Архивното наследство на Христо Вакарелски

Е. Бугарчева. Архивно фотооко към Странджа и Родопите

А. Кирилова. Записки и щрихи от архива на Христо Вакарелски

Е. Цанева. Етнография на Македония  незавършената лебедова песен на учения

М. Маева, П. Стоянова. Христо Вакарелски и народоучното дружество

Христо Вакарелски − музеите и задругата

А. Комитска. Изгорелите етнографски музеи в сърцето на директора

Е. Водинчар. В праха на руините. Христо Вакарелски и колекцията обредни хлябове на народния етнографски музей

Б. Попова. Христо Вакарелски и създаването на задруга на майсторите на народни художествени занаяти

Христо Вакарелски, фолклорните песни и музиката в България

С. Бояджиева. За народната песен и приносите на Христо Вакарелски

Н. Рашкова. Христо Вакарелски и музикалноантропологичното познание: публикации и теренни наблюдения

Р. Братанова. Един етномузиколожки прочит на студията на Вакарелски „Музиката в живота на родното ми село Момина клисура, Пазарджишко“

Облекло и календарни обредни комплекси

Ц. Манова. Облеклото в Перник през първата половина на ХХ век  вербален и визуален дискурс

Д. Тодорова. Традиционното народно облекло във Варненско  моделиращ знак за отличие на етнографските групи по Северното Черноморие (краят на ХІХ  началото на ХХ век)

Т. Димитрова. Традиционното облекло в Харманлийска община

Е. Митева. Сирни Заговезни в Свиленградския край

Л. Петрова. Христо Вакарелски и Етнографският музей  Варна. Пролетни обичаи на малоазийските българи във Варненско (XIXXX век)

М. Петкова. Гергьовският кръст на с. Плаково

Д. Божидарова. Празнуването на „светец“ в някои влашки села от Видинско

Смъртта и задгробният живот

К. Тодорова. Оня свят  представата за смъртта и задгробния живот в традиционната народна култура на българите и в изследванията на психолозите хипнотерапевти. Съпоставителен анализ

М. Димитрова. Смъртта като вътрешноприсъща на човешкото

В. Коцева. Мястото на настъпване на смъртта  място на памет (още малко за съвременната поменална обредност)

Погребални обреди

К. Михайлова. Пространствена характеристика на българското традиционно погребение

В. Тончева. Българските погребални обичаи и обреди  паралели с областта Голо бърдо, Албания

В. Васева. Погребални обичаи в Царибродско (Димитровградско, Република Сърбия)

Р. Попов. Бельото на мъртвия

Христо вакарелски и влиянието му върху етнографските изследвания и музейните практики

Е. Иванова. Спомените на общественици от старозагорско  източник на етнографска информация (по материали от втората половина на ХІХ  началото на ХХ век)

А. Георгиева. За първите изследователи и етнографските приноси от Бяла Черква

П. Банкова. Детските играчки. Опит за реконструкция и интерпретация

И. Коларска. Погача или baby shower

К. Дончев. Човешкият труд като обект на договаряне в традиционното българско селско общество

К. Грънчарова. Автохтонията  мотивация за нова форма на алтернативен туризъм

Т. Цанкова. Създаване, структуриране и развитие на направление „Етнография и фолклор/ етнология“ към музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово

Приложение

Бащата на българската етнография. 120 години от рождението на Христо Вакарелски (1896–1979)

 
Details
Publisher Prof. Marin Drinov Publishing House
Language Bulgarian
Pages 438
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-880-5
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset