Greece, Bulgaria, Europe. Cultural and historical relations in the Modern times
Miscellany in honour of Prof. Marin Zhechev

 

Table of contents

Introduction

In memoriam

К. Топалов. Няколко приятелски думи за двама общи приятели

Б. Соколова. Един спомен за Марин Жечев

Й. Василев. Дълбоки познания, покрити със скромност

K. Maricki-Gadjanski. Is there Unity of Balkan Literature

В. Тъпкова-Заимова. Марин Жечев  един мил приятен колега

А. Милтенова. Спомен за Марин Жечев

Literature and language contacts

Н. Аретов. Един ранен превод на Лукиан и българската рецепция на елинската митология

A. Tabaki. La théorie du drame romantique hugolien et sa réception en Grèce

Х. Янисова. Париж  Атина на Василис Алексакис, или за срещата и раздялата на две култури

З. Михайлова. Замярата и светостта на чувствата в поезията на Елитис

Ф. Христакуди. За спецификата на гръцкия символизъм

G. Fréris. La littérature européenne est-elle seulement occidentale?

С. Паскалевски. Синкретичният феномен на визуално и фонично в европейската музика от втората половина на XX век. Приносът на Ксенакис и Логотетис

Г. Дончева. Мотивът за невъзможното завръщане във филма на Тео Ангелопулос „Погледът на Одисей“

Р. Станчева. Петко Славейков, Атанасиос Христопулос и традицията на анакреонтичните мотиви

P. Mutavdžić. National Languages and Diglossia

С. Пороманска. Новогръцките диалекти в България  част от езиковата мозайка на страната

Greek-Bulgarian relations in European context (18th-19th c.)

Р. Заимова. Византия–България в просвещенски прочит

Й. Желев. Д-р Атанас Богориди (1788–1826)  произход, дейност, епоха

M. Litina. The Athenian Press and the role of the Patriarch of Jerusalem Cyril II (1845–1872) in the Bulgarian Question

D. Stamatopoulos. The Bulgarian Schism Revisited

Т. Георгиева. Българо-гръцката схизма в представите на Константин Леонтиев

A. Konstantakopoulou. Charilaos Dimopoulos  a "modernist" Balkan intellectual (2nd half of the XIXth century)

М. Христемова. Гръцка просвета и култура в Асеновград в края на XIX и началото на XX век

Ю. Константинова. Антигръцкото движение в България (1906) през погледа на българския политически елит

B. Gounaris. ‘If I was not Greece, I wish I were Bulgaria’! Some Greek Perceptions of Bulgaria, 1878–1913

V. Maragos. From one Great Idea to Another: The European vision of a Greek thinker of the 1930s Generation

F. Toloudi. Interethnic tensions due to economic issues in multicultural People’s Republic of Macedonia: The British view on the period 1944–1949

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, French
Pages 396
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-3252-7
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset