What is Enlightenment? Texts, genres and contexts around Kant's "An Answer to the Question: What is Enlightenment?"

 

Table of contents

Предговор 

Формално и материално понятие за Просвещение

„Берлински месечник или за просветеното съзнание

Четири текста

Маймунът

Отговор на въпроса „Що е Просвещение?

Писмо за Кемпеленовата машина за игра на шах и говорещата машина

Допълнение

Най-обща постановка на изследователския проблем

Предметно-методологически контекст

Цели, извори и ориентири

Вредни критически предубеждения и полезни догматични убеждения

Двойствеността на понятията за просвещение и логика

Метод на изследването. Черти на една историко-критическа херменевтика

Предметно и истинно съдържание. Контекстуално и универсално

Контекстът на въпросите и отговорите в голямата и в малката история

Питане и отговаряне. Случай и събитие

За Просвещението изобщо и в частност немското. Публично и частно от Вестфалския мирен договор до едиктите за цензурата и множество списания

Принципът на нерадикалното Просвещение. Толерантността и диалогичният хоризонт на разбирането

Хипертетичен прочит по линията на отговорите

Хипотетичен прочит по линията на поставянето на въпроса

Басня, отговор на въпрос, писмо  жанрови контекст и просветителското му изпълнение предимно в Германия

Просветеното съзнание и предразсъдъкът за жанровите разлики

Баснята. Природа и възпитание

Отговорът на въпрос и анонимният авторитет на публичността

Писмо. Феноменологията на машината в шахматния наглед на метафизиката

За двете Критики и една Логика след тях

Двете първи Критики на чистия разум откъм

Шопенхауеровата представа за гения и откъм Кантовите предговори към всяка от тях

Мисловно убеждение и мисловна революция

Логиката и професионалнопросветителският дълг срещу метакритическата инвазия

Вместо заключение

Краят на Просвещението

 

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 384
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3244-2
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset