19th century Romanticism: The life and art of Dimitar Dobrovich (18161905). Conference proceedings
Language: English
Bulgarian (bilingual)

 

     In this collection we have gathered the papers of the international scientific conference “XIXth Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (18161905)  Life and works”. The conference was dedicated to the 200th jubilee of the artist Dimitar Dobrovich and was held in New Bulgarian University in November 2016. 

    Participants in the conference were Bulgarian scholars/specialists/researchers, as well as their colleagues from Greece, Cyprus and Montenegro. Dimitar Dobrovich was examined in the broad European context of the XIXth century Romanticism, which added new fields for discussions and thought about the artistic legacy of the Bulgarian painter. At the same time, the profile of the man himself emerged  highly educated and intelligent.

 

Table of contents

А. Данева. Въведение

Г. Краев. Фолклорната и не-фолклорната култура през XIX век

Р. Генов. Романтическият национализъм на XIX век и превръщането на младостта в политическа и културна категория

Б. Вукичевич. Дипломатически, династични и културни връзки на Черна гора в края на XIX и началото на XX век

Б. Иванова. Истанбул по времето на Димитър Добрович

Х. Стеякакис. Преглед на художествения живот в Гърция през втората половина на XIX век

М. Мошу. Елени Букури-Алтамура: живот и творчество. Историографски бележки за художественото образование на една жена в Италия от средата на XIX век

Ж. Митева. Съхранената памет на Димитър Добрович в българските архиви

Р. Маринска. Романтизъм и романтизми. Поглед от XXI век

М. Неделчев. Пребиваващите в две и повече култури български художници: една предзададена от Димитър Добрович типология

Р. Гичева-Меймари. Гръцките имена на Димитър Добрович

П. Йоану. Документи, отнасящи се до живота и творчеството на Добрович в Италия

А. Данева. Среща в Кафене Греко

М. Огойска. Естетика на одухотвореността в портретите на Димитър Добрович

К. Гаджева. Живописване върху фотографска основа във втората половина на XIX век. Технически и художествени аспекти

Г. Декова. Елеофотографиите на Димитър Добрович  специфичен случай

Романтиката на ХIХ век. Димитър Добрович (1816–1905) – живот и творчество

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian, English
Pages 344
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-535-976-7
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset