The architectural art of the old Bulgarians. Volume 4: Post-National Revival period
Author: Nikolay Tuleshkov. Language: Bulgarian with summary in English

 

Table of contents

Увод

Въпроси около строителството от поствъзрожденския период

На границата на две епохи

Строителството като практика и държавно регулиране

Възрожденските строителни центрове и техните майстори през Поствъзраждането

Творчеството на българските майстори от Поствъзраждането

Новите храмове от традицията до европейските визии

Поствъзрожденските камбанарии. Новости в продължението на доосвобожденските идеи

Късните часовникови кули

Нещо и за камбанолеенето

Новото училищно строителство

Обществената архитектура на границата между европейското и местните традиции

Административните конаци

Пощенските сгради

Административните сгради след Освобождението

Хотелските сгради

Фабрики и складове

В началото на железопътното строителство

Традиции и новости в пътното мостостроене

Жилището на българина между традицията и новото време

Българските майстори-строители след освобождението

Библиография

Summary

Архитектурното изкуство на старите българи. Том 4. Поствъзраждане

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with summary in English
Pages 388
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-322-506-4
Creation date 2012
Size 23 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset