Metal jewelry and adornments from Northern Bulgaria (second half of the 19th  middle of the 20th century)
Метални накити и украшения от Северна България
Category: Traditional culture
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод
Introduction

Глава I. Технология и начини на изработка на металните накити и украшения в Северна България
Chapter I. Production technology of the 
jewelry and adornments from Northern Bulgaria

Златарски центрове в Северна България през XIX в.
Goldsmith's centers in Northern Bulgaria in the 19th century.

Инструментариум
Instruments

Традиционни златарски техники, използвани при изработката на накитите и украшенията
Traditional goldsmithing techniques in the production of jewelry and adornments 

Глава II. Накити и украшения
Chaper II. J
ewelry and adornments

1. Женски накити и украшения
1. Women's 
jewelry and adornments 

1.1. Накити и украшения за глава
1.1. Head 
jewelry and adornments 

Сокайно забраждане

Тепелъци

Прочелник

Игли, фиби и брошки

Обеци и наушници

Косатник

1.2. Накити и украшения за шията и гърдите
1.2. Jewelry and adornments for neck and chest

Нанизи

Нагръдници

Гердани

Ланци

1.3. Накити и украшения за кръста
1.3. Jewelry and adornments for waist

Метални колани

Пафти (чапрази)

Монетна украса на престилки

1.4. Накити и украшения за ръцете
1.4. Hand jewelry and adornments

Гривни

Пръстени

2. Мъжи накити и украшения
2. Men's jewelry and adornments

2.1. Накити и украшения за глава
2.1. Head jewelry and adornments

Обеци

2.2. Накити и украшения за гърдите
2.2. Jewelry and adornments for chest

Кръстове

2.3. Накити и украшения за кръста
2.3. Jewelry and adornments for waist

2.4. Накити и украшения за ръцете
1.4. Hand jewelry and adornments

2.5. Накити и украшения по дрехите и обувките
2.5. Jewelry and adornments on clothes and shoes

Ланци

3. Детски накити и украшения
3. Children's jewelry and adornments

3.1. Накити и украшения за глава
3.1. Head jewelry and adornments

Метални украшения върху шапчица

Обеци

3.2. Други метални накити и украшения при децата
3.2. Other metal jewelry and adornments for children

Глава III. Анализ на изображенията и символиката върху металните накити и украшения в Северна България
Chapter III. Image and s
ymbolic analysis of the jewelry and adornments from Northern Bulgaria

1. Произход
1. Origin

2. Орнаментика
2. Ornamentation

2.1. Геометрични мотиви
2.1. Geometric motifs

2.2. Растителни мотиви
2.2. Floral motifs

2.3. Мотиви от животинския свят
2.3. Zoomorphic motifs

2.4. Човешки изображения
2.4. Human images

Заключение
Conclusions

Библиография

Информатори

Опис на снимковия материал

Снимков материал

 

Details
Publisher Rovita
Language Bulgarian
Pages 176
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8914-43-7
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset