Old measures, weights and coins from the Bulgarian lands. Catalog of exhibition
Author: Hristo Haritonov. Language: Bulgarian with summaries in English and Russian

 

Table of contents

М. Жечева. Предговор

Хр. Харитонов. Историческата метрология, изложбата „Стари мерки, теглилки и монети от българските земи“ и нейният каталог

Каталог

Библиография и съкращения

Азбучен указател

Приложения

Приложение 1. Таблица на мерните единици, въведени във Франция със Закона за новите мерки и теглилки от 7.04.1795

Приложение 2. Таблица за превръщането на старите измерителни единици в нови, съгласно Закона за мерките и теглилките от 1888 г. в Княжество България

Приложение 3. Таблица на Международната система за измерителни единици СИ (= SI)

Приложение 4. Таблици на съвременни международни мерки по метричната система

Приложение 5. Информационни материали

Summary in English

Стариные меры, весы и монеты из болгарских земель (резюме)

Stari merki, teglilki i moneti ot bulgarskite zemi

Details
Publisher Abagar
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 312
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-168-083-2
Creation date 2014
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset