The Crusades of Vladislav Varnenchik from 14431445 (According to written and archaeological data)
Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443—1444 година
Language: Bulgarian with a summary in English
Category: Crusades

 

   The monograph explores the anti-Ottoman military campaigns of Władysław III of Poland from 14331444 in the light of the written and archaeological sources. The mid-15th century crusades are the last attempt to drive the Ottoman forces from Europe. After the defeat of the united Christian army near Varna on 10 November 1444, the Bulgarian lands remain under Ottoman rule for centuries...

 

Table of contents

Отново за походите на Владислав Варненчик

Увод

Глава I. Писмени извори и историография за кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 14431444 година

1. Писмени извори

1.1. Полски извори

1.2. Унгарски извори

1.3. Извори на Папската държава

1.4. Чешки извори

1.5. Сръбски извори

1.6. Дубровнишки извори

1.7. Немски извори

1.8. Италиански извори

1.9. Френски извори

1.10. Византийски извори

1.11. Османски извори

1.12. Други извори

2. Историография

2.1. Българска историография

2.2. Полска историография

2.3. Унгарска историография

2.4. Румънска историография

2.5. Сръбска историография

2.6. Турска историография

2.7. Друга европейска историография

Глава II. Политическа история на походите на Владислав Варненчик

1. Османското нашествие на Балканите

2. „Дългият поход“ от 14431444 г.

3. Варненският кръстоносен поход от есента на 1444 г.

4. Съдбата на крал Владислав Варненчик

5. Варненското поле

Глава III. Археологически данни за антиосманските военни кампании от 14431444 година

1. Преглед на проучванията

2. Въоръжение и снаряжение на кръстоносната войска

2.1. Историография

2.2. Писмени сведения

2.3. Оръжия, открити в българските земи

2.4. Снаряжение

2.5. Коментар

3. Нумизматични данни

3.1. Преглед на проучванията

3.2. Монетите на Сигизмунд I Люксембургски (13871437), открити в България

3.3. Монетите на Владислав Варненчик (14341444) от българските земи

3.4. Коментар върху емисиите на двамата владетели

3.5. Колективни монетни находки, укрити следствие на кръстоносните походи от 14431444 г.

3.5.1. Колективна находка с денари на крал Сигизмунд I Люксембургски (13871437) от Силистра

3.5.2. Колективна находка от средновековни сребърни монети (XIVXV в.) от с. Маломир, Ямболско

3.5.3. Съкровище от аспри на град Кафа от средата на XV век, открито в България

3.5.4. Находка с аспри на град Кафа от Ямболско

4. Никополското съкровище

5. Бронзова матрица от Шуменската крепост

Заключение

Библиография

Съкращения

Приложения

I. Извори за кръстоносните походи от 14431444 г.

II. Археологически находки от българските земи. Каталог

Именен и географски показалец

Резюме на английски език

Табла

 

Details
Publisher Konstantin Preslavsky University of Shumen
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 396
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-201-445-2
Creation date 2020
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset