Machiel Kiel. Bulgaria under the Ottoman rule: Collected papers
Editors: Mariya Baramova, Grigor Boykov, Mariya Kiprovska (eds.)
България под османска власт. Събрани съчинения
Category: Ottoman period
Language: Bulgarian
 
 
The book collects all publications (translated into Bulgarian) of Prof. Machiel Kiel related to the history of Bulgarian lands during the Ottoman period. 
 
 
Table of contents

Предговор

Развитието на градовете в България през османския период. Мястото на турската архитектура в процеса

Демографски промени в Дунавска България 14801710 г. според османски изворов материал от турските държавни архиви

Османските имперски регистри. Централна Гърция и Северна България през ХVХІХ в.: сравнително демографско развитие на двата района

Хръзград  Хезарград  Разград: превратностите на един турски град в България (исторически, демографски, икономически и изкуствоведски (бележки)

Сърцето на България: история на населението и селищата в районите на Провадия, Нови пазар и Шумен от Късното средновековие до края на османския период

Свищов и районът през ХVХІХ век.

Поселищна история, историческа демография и последици от войните в една равнинна област на Дунавска България

„Трансплантираният“ Анадол?

Модели на демографски, религиозни и етнически промени в района на Тозлука (Североизточна България), 14791873 г.

Османотурски административни документи за демографското развитие и селищната история на Антоново (Яйла-кьой) и региона

Разпространение на исляма в българското село през османската епоха (ХVХVІІІ в.): колонизация и ислямизация

За създаването и ранната история на град Трявна в България. Неизползвани османски административни извори от архивите в Истанбул, Анкара и София за създаването и развитието на Трявна, 15651702 г.: принос към демитологизирането на историята на България

Османският Кюстендил през ХV и ХVІ в.: османските административни документи от турските архиви срещу митовете и предположенията в изследването на Йордан Иванов

Татар Пазарджък: развитието на един османски град в Централна България или историята за това, как българите превземат Горна Тракия без нито един изстрел, 14851874 г.

Излади (Златица): демографски промени, колонизация и ислямизация в един български планински район, ХVХІХ в.

Някои ранноосмански паметници в българска Тракия: Стара Загора (Ески Загра), Ямбол и Нова Загора (Загра йениджеси)

Текето на Къдемли баба до Нова Загора (България): принос към историята му и датата на неговия строеж

Датата на строеж на библиотеката на Осман Пазвантоглу във Видин. Бележки върху хронограмата в османския надпис на библиотеката и върху самоличността на сътворилия го поет

Малко известни османски надгробни паметници от някои провинциални центрове на Балканите: Егрибоз (Халкида), Нигболу (Никопол) и Русчук (Русе)

Капонирите по Долния Дунав: едно новопруско укрепление по старата турска дунавска отбранителна линия при Силистра (Североизточна България)

Вакъфнамето на Раккас Синан бей в Карнобат и османската колонизация в българска Тракия (ХІVХV в.)

Църквата „Света Богородица“ в Доня Каменица (Долна Каменица) в Източна Сърбия. Някои бележки върху идентичността на нейния основател и произхода на архитектурата й

Четири провинциални имарета на Балканите и изворите за тях

Мевляна Нешри и градовете на средновековна България: исторически и топографски бележки

Бележки върху администрирането на поголовния данък (джизие) на османските Балкани и значението на джизие регистрите като извор за демографски изследвания

Белоградчик

Беркофча (Берковица)

Варна

Видин

Джума-и баля (Благоевград)

Даръдере (Златоград)

Делиорман (Лудогорие)

Дупниче (Дупница)

Ески Джума (Търговище)

Ислимие (Сливен)

Ихтиман

Йенидже-и Загра (Нова Загора)

Йенипазар (Нови Пазар)

Казанлък

Карлово

Каринабад (Карнобат)

Лофча (Ловеч)

Неврокоп (Гоце Делчев)

Нигболу (Никопол)

Осман пазар (Омуртаг)

Плевне (Плевен)

Правади (Провадия)

Рахова (Оряхово)

Русчук (Русе)

Самаков (Самоков)

Селви (Севлиево)

Силистре (Силистра)

Търнова (Велико Търново)

Филибе (Пловдив)

Шумну (Шумен)

Янболу (Ямбол)

Списък на оригиналните заглавия на публикациите, включени в сборника

Показалец

 

Details
Publisher Tendril
Language Bulgarian
Pages 860
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-92809-7-5
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset