Table of contents

Предговор

Част първа: Сърбия 1804–2010

Глава I. Сръбската национална революция

1. Между две империи

2. Първо сръбско въстание (1804–1813)

3. Второ сръбско въстание

Глава II. Държавно-политическо развитие

1. Автономно княжество

2. Независимо кралство

Глава III. Национална политика

1. Национална идеология и доктрина

2. Външна политика и национална активност през 60-те години на ХІХ век

3. Сърбия в Източната криза от 1875–1878 г.

4. Сръбската национална политика в края в ХІХ и началото на ХХ век

Глава IV. Сърбия по време на войните (1912–1918)

1. Сърбия в Балканските войни

2. Сърбия в Първата световна война

3. Към обща Сръбско-хърватско-словенска държава

4. Образуване на Кралство на сърби, хървати и словенци

Глава V. Сърбия в Югославия

1. В Кралството (1918–1945)

2. Във Втората световна война (1941–1945)

3. В комунистическата федерация (1945–1990)

4. В междунационалната война и след нея (1990–2010)

Част втора: Сръбско-българските отношения

Глава първа. Национално-териториалното разграничение

1. Западни български земи и/или Източна Сърбия

2. Чия е Македония?

Глава втора. Сърбия и България във войните от 1912–1918 г.

Глава трета. Във Версайското статукво (1919–1941)

1. Македония в българо-югославските отношения

2. Западните покрайнини в политиката на България и Югославия

3. Сближение и Пакт за „вечно“ приятелство

Глава четвърта. В „Новия ред“ на Хитлер

1. Югославия и българският ревизионизъм през 1939–1941 г.

2. България и Разпиляна Югославия 1941-1944 г.

Глава пета. При комунизма (1944–1989)

1. Федерализмът в българо-югославските отношения (1944–1948) 

2. България и конфликтът Тито – Сталин 

3. България и реабилитацията на Тито

4. Национална политика, национализъм, противоречия

Глава шеста. България и краят на Югославия (1990–2010)

1. България и независимостта на Македония

2. България и албанско-сръбският антагонизъм

3. България и клането в Сребреница

4. Западните покрайнини между Сърбия и България

Послеслов (Вместо заключeние)

Карти

Библиография

Сърбия и сръбско-българските отношения 1804–2010

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 500
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-211-3
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset