History of the Bulgarian State and Law. Part One
История на българската държава и право
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

I. Българският конституционализъм – теоретични ориентири. Преглед на литературата по темата и развитието на изследванията

II. Цели и структура на дисциплината. Хронологичен и тематичен обхват. Основни понятия

III. Български идеи и проекти за държавно устройство до средата на ХІХ век

IV. Монархическият институт и Народното събрание (парламентът) в българските държавоустройствени идеи и проекти

V. Войската в държавоустройствените проекти през ХІХ век

VI. Републиканските идеи за държавно устройство 50-те – 70-те години на ХІХ век

VI­I. Българските проекти за конституционно държавно устройство и управление през 1875–1876 г.

VIII. Типологизиране на идеите за държавно устройство и управление в българското общество 1856–1876 г.

IХ. Отражение на предосвобожденски държавоустройствени и управленски идеи в българския проект за основен закон от март 1879 г. и в Търновската конституция

X. Учредителното събрание от 1879 г. Дебатите за Търновската конституция

XI. Основни държавни институции според Търновската конституция. Отношения между властите

XII. Великите народни събрания 1879–1911 г. Измененията на Търновската конституция

XIII. Формиране на българска конституционна и управленска култура. Политическите нрави в българското общество през ХІХ и в началото на ХХ в. За „демократизма“ на българите. Българският национален идеал – териториални и държавоустройствени аспекти. Формиране и реализация през ХІХ–ХХ век

Списък на съкращенията

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 274
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-343-4
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset