Mario Alexandrov. Demographic policy in the Bulgarian legislation for the period 18791912
Демографската политика в законодателството на България през периода 1879—1912 г.
Category: Modern Bulgarian History
Language: Bulgarian

 

The monograph aims to present the existing legislation and policies in Bulgaria with regards to its demographic policy in the period between 1879 and 1912.  
 
 
Table of contents

Списък на съкращенията

Увод

Пръва глава. Насърчаване на раждаемостта на населението в законодателството на България през периода 18791912 г.

1.1. Укрепване на брачната институция като база за създаване на основната клетка за възпроизводство на обществото – семейството

1.2. Закрила на децата

1.3. Осигуряването на благоприятни условия за съчетаване на трудовата дейност с възпроизводството на населението

Втора глава. Подобряване на здравето и понижаването на смъртността на населението в законодателството на България през периода 18791912 г.

2.1. Подобряване на здравеопазването на населението

2.2. Благоустройство на страната

2.3. Организиране на общественото осигуряване на населението

Трета глава. Механичното движение и териториалното преразпределение на населението в законодателството на България през периода 18791912 г.

3.1. Стимулиране на заселванията в страната

3.2. Ограничаване на изселванията от страната

3.3. Вътрешно териториално преразпределение на населението на страната

Заключение

Списък на ползваните извори и литература

 

Details
Publisher Regalia – 6
Language Bulgarian
Pages 240
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-745-283-1
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset