Bulgarian refugees in Burgas and adjacent region 18781944: Proceedings of a conference, 2729 September 2017, Burgas
Language: Bulgarian

 

Table of contents

И. Тодев. Одринска Тракия  роден дом на български бежанци (етнодемографска характеристика към 1878 г.)

С. Райчевски. Бежанците в Бургаския регион от Тракия, Македония и Мала Азия 18781945 г.

С. Елдъров. Участието на тракийските и македонските бежанци от Бургаския регион в националноосвободителното движение през 18781912 г.

Д. Вачков. Интегрирането на българските бежанци в стопанския живот на страната в периода между двете световни войни

В. Стоянова. Тракийската организация в България и бежанският въпрос (18781944 г.)

Б. Бужашка. Бежанският въпрос в българо-турските дипломатически отношения 19132017 г.

Й. Мантарлиев. Бежански и преселнически движения сред българите от Освобождението (1878 г.) до края на Втората световна война (1945 г.)

Д. Билярска. Документи за българските бежанци след Първата световна война в информационните системи на държавните архиви

Д. Липова. Съдбата на бежанците от Източна Тракия в спомени, съхранени в Държавен архив  Бургас

С. Костова. Дейността на македонските дружества в Бургас по документи, съхранени в Държавен архив — Бургас

А. Тодорова. Трудният път от Булгаркьой до Константиново (по спомени на бежанци и техните потомци, съхранени в Държавен архив  Бургас)

С. Бъчварова, С. Главчев. Бежанци из Ямболско (архивен преглед)

Р. Радев. Разселването на бежанците от Македония и Тракия в Сливенско и мерките на държавните, местните и църковните власти sa тяхното настаняване

Н. Рашкова. Документална реконструкция на музикалната култура на тракийските бежанци, заселени в Бургаско

П. Парушев. Настаняване и устройване на бежанците в Бургаско  края на 20-те  началото на 30-те години на ХХ век

Диана Радойнова. Разказите на бежанците зa „двете родини“. Case study

Ж. Костадинова. Демографска характеристика на Карнобат и района  края на XIX  началото на ХХ в.

В. Янакиева, Д. Ранкова. Тракийските бежанци в Сливен в началото на ХХ век

Г. Дракалиев. Пристигане и установяване на бежанци от Македония в Бургас 18781928 г.

В. Буковинова. Демографски, икономически, политически и социални проблеми на бежанците в Равда и съседните селища

Х. Христов. Елховска околия и бежанците след края на Първата световна война

В. Кълвачев. Страдание, мъка и спомени (етнодемографски промени в Тополовградския край в началото на ХХ век)

С. Апостолов. Трагедията на българите от Източна Тракия след Преображенското въстание (1903 г.) и Балканската война (1913 г.)

З. Калчева. Фондовете на РБ П. Яворов за съдбата на българските бежанци

М. Кирова. Щрихи към историята на Чонгара, Бунархисарско  селото на дедите ми

М. Иванов. Лица, надарени с имоти от Александър Георгиев  Коджакафалията през 19111913 г.

К. Пеева. Дипломатическата мисия на Симеон Радев и бежанският проблем в българо-турските отношения (19231925 г.)

А. Григорова. „Земя не се носи“. Фрагменти от живота на българите в Мала Азия... и след това

Р. Георгиева. Бежанският проблем в контекста на демографския профил на Сливен 18781880 г.

И. Делева. В помощ на изследователя на темата за българските бежанци от началото на ХХ век в Бургаски регион (проучване в Държавен архив-Бургас)

П. Кирова. Любов по време на война

С. Димова. Етнически промени в Месемврия през първата четвърт на ХХ в.

Българските бежанци в Бургас и региона 1878–1944 г.

Details
Publisher Regional Historical Museum – Burgas
Language Bulgarian
Pages 480
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0709-8
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset