Bulgarian as a Balkan intellectual: On the history of Bulgarian-Romanian scholarly relationships (18501914)
Language: Bulgarian

 

     The book explores the Bulgarian-Romanian scholarly and cultural relations during six significant decades  from Bulgarian National Revival to the beginning of the First World War  a complex but extremely fruitful period, when the creators of Bulgarian science and statehood discovered in Romanian reality what they lack in Bulgaria  practical and spiritual freedoms, opportunity for self-realization and practical perspectives to support the fight for national independence and cultural prosperity.

 

Table of contents

Увод

Глава първа. Българо-румънските взаимоотношения през вековете (социо-културни и народопсихологически аспекти)

Възраждането като емигрантска култура? Българите  емигранти по необходимост

Социано-икономическа и културно-просветна същност на Възраждането

Историческото самосъзнание като условие за политическа еманципация

Векът на нациите  интелектуалните взаимодействия и българското национално самоопределение

Очакващият българин като осъзнат субект на социалните и културните промени

Румъния и българското Възраждане: От просвета към наука

За ролята на възрожденското книгопечатане, преса, училище и читалища или как културните институции създават държавност преди държавата

Българо-румънските взаимоотношения 18781914 г. Между политическите и народопсихологическите предразсъдъци и клишета 

Глава втора. Любен Каравелов или да превърнеш емиграцията в мисия

Българо-балканското битие на Любен Каравелов 

Любен Каравелов и емиграцията като културна еманципация 

Любен Каравелов като модел на балканския интелектуалец

Революционерът Любен Каравелов

Знанието като социална ценност

От народопедагогика до обществена психология. Историята на науката за научния принос на Любен Каравелов

Каравелови завети 

Българският интелектуалец като homo balkanicus

Глава трета. Кореспонденцията на Иван Д. Шишманов като важна изворова база за развитието на българо-румънските научни взаимоотноше­ния в следосвобожденската епоха

Иван Д. Шишманов като културен медиатор

Когнитивните функции на научната кореспонденция

Кореспонденцията на Иван Д. Шишманов като огледало на учения и човека

Скъпи господин Харет

Многоуважаеми господин Йорга

Почитаеми господин Шишманов

Почитаеми господин Йорга

Драги Министре

Един умен човек си отиде...

Българинът като балкански интелектуалец. Из историята на българо-румънските научни взаимоотношения (1850–1914)

Details
Publisher Avangard print
Language Bulgarian
Pages 202
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-337-303-1
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset