April Uprising of 1876 and the emergence of the Principality of Bulgaria
Language: Bulgarian

 

     The Berlin Congress, that ended on July 13, 1878, put an end to the Eastern Question. The same day officially was signed the so-called Berlin Treaty which establishes de jure and de facto the creation of the Principality of Bulgaria. The Bulgarian liberation cause finally slips through the international political situation which is not particularly favorable this time. After 482 years the Bulgarian state has again risen as a separate political subject in Europe.

 

Table of contents

I. Априлското въстание в историографията

1. Априлското въстание като кулминация на Българското национално възраждане

2. Причини, характер и движещи сили

3. Военни и политически аспекти

4. Международни измерения

II. Материални и духовни предпоставки

1. Оживление на пазарното стопанство в българските земи

2. Демографски растеж

3. Българска национална идентификация

4. Социалната опора на националната революция

III. Поява на идеята за въстанието

1. Първи опити за реализация на освободителната идея

2. Българската освободителна кауза в тресавището на Източния въпрос

3. Политическа стагнация на българското освободително движение

IV. Превръщането на идеята за всенародно въстание в политическа стратегия

1. Преходът към организирано национално-революционно движение

2. Изграждане на Вътрешна революционна организация (ВРО)

3. Български революционен централен комитет (БРЦК)

V. Начало на политическа криза в Османската империя

1. Източният въпрос под напора на германското обединение

2. Източният въпрос под влиянието на френско-германския конфликт

3. Началото на източната криза през 1875 г.

4. Ориентацията към въоръжено въстание

VI. Гюргевски революционен комитет

1. Решение за въстание

2. Организационна подготовка

3. Събранието на Оборище

VII. Начало и ход на бойните действия

1. Преждевременно обявяване на въстанието

2. Драматични сражения в страната

3. Четническа акция на Христо Ботев

VIII. Международен отзвук

1. Априлското въстание и реакцията на международната общественост

2. Отзвукът за Априлското въстание в Русия

3. Превръщането на международния отзвук от въстанието в политическа енергия

IX. Политически резултати

1. От военно поражение към политическа победа

2. Политическа радикализация на българското общество

3. Българският въпрос на Цариградската конференция

4. Драматичен финал на източната криза  конституиране на Княжество България

Априлското въстание и възникването на Княжество България

Details
Publisher Zahari Stoyanov Publishing
Language Bulgarian
Pages 224
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-09-1009-3
Creation date 2016
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset