History of Varna: Volume 3 (18781944)
Author: 
Borislav Dryanovski. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Първа част. Варна от Освобождението до Ньойския мирен договор (18781919)

Глава първа. Временно руско управление и изграждане на българска администрация (18781880)

Глава втора. Етнодемографски промени във Варна (18781919)

Глава трета. Посрещането на княз Александър Батенберг и превръщането на Варна в морска столица на България

Глава четвърта. Антигръцкото движение във Варна

Глава пета. Варна напуска крепостните стени. Новите квартали

Глава шеста. Общинска политика и европейски виждания на варненските кметове

Глава седма. Политическият живот във Варна в периода 18781919 г.

Глава осма. Варненските организации на политическите партии в периода 18781919 г.

Глава девета. Стопанско развитие на Варна (18781919)

Глава десета. Варненското пристанище (18781919)

Глава единадесета. Българско търговско параходно дружество

Глава дванадесета. Варна в търговския живот на България (18781919)

Глава тринадесета. Варненските морски бани и начало на модерното курортно дело в България до 1919 г.

Глава четиринадесета. Участие на варненци на Пловдивското изложение през 1892 г.

Глава петнадесета. Банки и банкови клонове, кредитни и спестовни дружества

Глава шестнадесета. Просветно и учебно дело във Варна в периода 18781919 г.

Глава седемнадесета. Здравеопазване и санитарно дело

Глава осемнадесета. Културният живот във Варна в периода 18781919 г.

Глава деветнадесета. Начало на организираното спортно движение

Част втора. Демографско, политическо, стопанско и културно развитие на Варна от 1920 до 1944 г.

Глава първа. Варна след Ньойския договор

Глава втора. Превръщането на Варна в Европейски град

Глава трета. Политическият живот във Варна в периода 19201944 г.

Глава четвърта. Политическите партии във Варна от 1920 до 1944 г.

Глава пета. Стопанското развитие на Варна в периода 19201944 г.

Глава шеста. Българското търговско параходно дружество (19201944)

Глава седма. Варна в търговския живот на България (19201944)

Глава осма. Варна  европейски морски курорт (19201944)

Глава девета. Банки и банкови клонове, кредитни и спестовни дружества

Глава десета. Варненските изложби, панаири и събори (19251940)

История на Варна.Том III (18781944)

Details
Publisher Slavena
Language Bulgarian
Pages 512
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-190-039-8
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset