The National Revival Plovdiv: Transformation, Hegemony, Nationalism
Original title: Възрожденският Пловдив: трансформация, хегемония, национализъм
Language: Bulgarian. Category: Bulgarian National Revival; Town of Plovdiv
 
     The formation of hostile national parties and the rupture in the Orthodox society in Plovdiv are not just one episode of the so-called "Bulgarian Question" and of the confrontation of Bulgarian and Greek nationalism in the Ottoman Balkans in the nineteenth century. They are the first and most acute clash during this period of the two nationalisms at the local level, and the events in Plovdiv in 1851 led to the first public antagonism between the two nationalist ideologies. At the same time, dynamic social and economic processes take place in the city and its hinterland, new social unions crystallize and new forms of political mobilization unfold.
 
Table of contents

Съкращения

Въведение

Част първа. Трансформация

Глава I. Пловдив и неговият хинтерланд: динамика и предизвикателства

Физическа география: природни богатства и комуникация

Пътища и градове. Селищната мрежа

Административна и църковна география

Тендеции и оспорвания

Глава II. Наследството на XVIII век

Кърджалийското време и Пловдив

Пловдив като търговски и занаятчийски град

Челебии и занаятчии

Глава III. Пловдив в епохата на капитала е реформите

Обща политическа и икономическа рамка

Образът на Пловдив по време на Танзимата

Възходът на провинцията в епохата на капитала и реформите

Между Пловдив и Цариград

Част втора. Православните първенци и техните стратегии

Глава IV. Родът Чолакови

Джелепи и бегликчии  „хора на султана“

Чалъкови – чорбаджиите в Пловдив

Финансирането на Централното „елинско“ училище  отражение на политически промени и стратегии

Между „османския елинизъм“ и „българското възраждане“

Залезът на бегликчийството. Адаптация и конфликти

Глава V. Михалаки Гюмюшгерадан и „мирийските аби“

Социален произход на рода Гюмюшгердан

Отдалечаване от еснафа. Еснафско и протоиндустриално производство

Шаяк за победоносната султанска войска

„Мирийските аби“

Кредит, почит и основи на православния християнски „османизъм“

Генерализиране на икономическия сблъсък

Фамилиите на Гюмюшгердан и Чалъковци: колебливи брачни съюзи и противоборстващи стратегии за социална хегемония

Част трета. Образуване на националните партии и конфликтът в общината

Глава VI. Началото на разрива

Новото политическо поле през Танзимата и православната община в Пловдив

Политическата роля на еснафите и залезът на абаджиите

Новочелебийската реакция

Кризата за легитимация на православната църква и разривът Никифор  Стоян Чалъков

“Il movimenti della Bulgaria”. Действията за помирение и разрив в Цариград и Пловдив

Глава VII. Националната идеология: артикулиране е рецепция

Протагонистите на противопоставянето

Текстовете и техните стратегии

Рецепция на националната идеология

Граници и противоречия

Глава VIII. Ходът на конфликта в общината

Първите години и първите пукнатини през мандата на митрополит Хрисант Пловдивски

Интермецото Кримска война. Икономиката на войната и мъртвороденият съюз Михалаки Гюмюшгердан  Салчо Чомаков

Въпросът за Димогеронтията и изгонването на Хрисант Пловдивски

Окончателният разрив. Архиерейският мандат, разжалването и заточението на Паисий Пловдивски

Рекапитулация и изводи

„Протокапиталистическите“ еснафи

Регионална интеграция

Реформиращата се османска държава и православните елити

Неуспехът на една традиционна сватба и двете стратегии за надмощие и регионална интеграция

Успоредната криза на двамата стари съперника

Нацията като проект за хегемония

Развитие на конфликта в рамкте на българския въпрос

Извори и библиография

Речник

Именен показалец

Географски показалец

Предметен показалец

 
Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 754
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-176-161-6
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset